PARTNERE: Hans Jørgen Øveraasen, konsernsjef i Hamar Media, og salgsdirektør Thomas Dehli Cleve i Targeteveryone skal samarbeide i det norske markedet.(Foto: Targeteveryone)

PARTNERE: Hans Jørgen Øveraasen, konsernsjef i Hamar Media, og salgsdirektør Thomas Dehli Cleve i Targeteveryone skal samarbeide i det norske markedet.(Foto: Targeteveryone)

Targeteveryone til Hamar Media

Hamar Media blir både kunde og forhandler.

TargetEveryOne har inngått en avtale med det norske mediekonsernet Hamar Media, ifølge en pressemelding.

Avtalen innebærer at Hamar Media både blir en viktig kunde, i tillegg til å bli en forhandler av Targeteveryones produkter i det norske markedet.

Targeteveryone har spesialisert seg på å kombinere ulike kanaler til å hente inn kundedata og til å kommunisere med kunden. De benytter sms, email, app eller sosiale medier for å hente inn kundene, og de har et skybasert grensesnitt.

Hamar Media er et av innlands-Norges største selskap innenfor kommunikasjon og nyheter. I løpet av en vanlig dag distribuerer Hamar Media publikasjoner og tjenester til rundt 150.000 menneskerover og dekker et område fra Trysil til Lillestrøm.

Multikanal-løsning

– Targeteveryone er utvilsomt den multikanalløsningen som våre kunder etterspør. Det er stor etterspørsel etter nye dialogløsninger på markedet, og Hamar Media vil ta i bruk de første løsningene allerede i oktober, sier Petter Hallerby, som er leder for digital kommunikasjon på Hamar Media.

– Vi er svært takknemlige for å motta Hamar Media både som kunde og som partner. Medieselskaper har et øre til bakken, og fanger raskt opp endringer i markedet, og det skjer nå store forandringer i måten kommunikasjonen med kundene foregår på, sier Jan Benjaminson, administrerende direktør i Targeteveryone.

avtaler