Avviser bud fra Siba-eier

Avviser bud fra Siba-eier

Netonnets styreleder Pelle Jacbosen kommer med en klar oppfordring til selskapets aksjonærer i forbindelse med Waldir-budet.

I forrige uke la Siba-familien Bengtsson og selskapet deres, Waldir, inn bud på resterende aksjer i nettbutikken Netonnet.

Budet kommer som følge av at Waldir i romjulen kjøpte seg opp til drøye 30 prosent i Netonnet og dermed utløste budplikten.

Pliktbudet fra Waldir lyder på 40,5 kroner per aksje, hvilket ikke ser ut til å friste Netonnet-styret nevneverdig.

Under markedsverdi

Waldir forsøker dermed å sikre seg de gjenværende Netonnet-aksjene til en pris godt under markedsverdi. Ikke overraskende anbefaler Netonnets styreleder Pelle Jacbosen dermed selskapets aksjonærer om ikke å godta budet, skriver svenske it24. Waldirs bud ligger ligger 4,5 kroner under dagens børsverdi for Netonnet-aksjen.

Svekker likviditeten

Jacobsen mener dessuten at Waldirs eierskap i Netonnet har bidratt til å presse ned aksjekursen, samtidig som likviditeten i aksjen er påvirket negativt. Dermed reflekterer aksjekursen heller ikke Netonnets virkelige verdi, mener styreformannen.

Kritikk for informasjonshåndtering

Netonnet-styret retter også kritikk mot Waldirs opptreden i saken som de mener har hatt en avskrekkende effekt på potensielle aksjonærer. Waldir høster blant annet kritikk for sin informasjonshåndtering, både den som er rettet mot selskapet samt informeringen av aksjemarkedet, ifølge avisen.

Sliter økonomisk

Netonnet sliter med økonomien, og kunne i fjerde kvartal i fjor rapportere et underskudd på 14 millioner kroner. Selskapet varslet nylig oppsigelsen av 70 medarbeidere i et forsøk på å rette opp utviklingen. I 2009 omsatte Netonnet for snaue to milliarder svenske kroner.

Norge viktig marked

Svenske Siba kom til Norge for ti år siden, klar for å ta opp konkurransen på et marked dominert av to selskaper - Expert og Elkjøp. Med sine åtte Siba-butikker og to Computer City-butikker har Siba i dag befestet seg som en av de største aktørene på det norske markedet.

Waldir eies av familien Bengtsson, som også eier Siba-kjeden.