Baby-boom for it-selskap

Baby-boom for it-selskap

Norske Cardiac er valgt som leverandør av nytt felles elektronisk svangerskaps- og fødejournalsystem i Helse Øst.

Rammeavtalen ble signert 15. august 2005, og innebærer at alle helseforetak i Helse Øst med føde- og barselavdelinger nå får mulighet til å ta i bruk et felles elektronisk system integrert med det elektroniske pasientjournalsystemet.

Arbeidet med å velge en felles leverandør for svangerskaps- og fødejournalsystem har pågått siden januar 2005. Alle helseforetak med funksjoner innenfor svangerskap/føde/barsel har deltatt i arbeidet som har involvert leger, jordmødre og fagpersoner innen IKT. Prosjektet har vært ledet av Helse Øst RHF.

Kontrakten har i utgangspunktet en verdi på 10 millioner kroner, men kontraktverdien vil bli høyere dersom flere foretak ønsker å benytte avtalen.

Cardiac er et teknologiselskap som jobber med it relatert til olje, gass, industri og helse. Selskapet ble etablert i 1991 som en spin-off fra SINTEF/NTNU-miljøet i Trondheim.