Backup-krøll i mange reklamebyråer

Annet hvert reklamebyrå har en eller annen gang vært utsatt for datahavari som har ført til at informasjon har gått tapt.

Årsakene er først og fremst manglende rutiner for regelmessig sikkerhetskopiering. Det viser en ny undersøkelse om it-sikkerhet som harddiskleverandøren Maxtor har utført blant større, svenske reklamebyråer.

Hos sju av ti foretak kreves manuell inngripen for å ta backup på bånd og harddisk. Hos nesten halvparten av bedriftene tas manuell backup nesten hver dag. Som oftest dreier det seg om å bytte bånd.

- Det er bemerkelsesverdig at den livsviktige backupen foretas manuelt i så stor utstrekning når det er så lett å automatisere den. Bedriftene blir jo veldig sårbare hvis den som tar hånd om backupen blir syk eller slurver, sier Robert Hedman, Nordensjef hos Maxtor.

Konsekvenser

Hos flere byråer har slurv og manglende rutiner fått alvorlige konsekvenser. Hos en bedrift forårsaket problemer med mailserveren at 30 prosent av all mail gikk tapt, fordi det ikke fantes rutiner for backup. Deretter ble det innkjøpt en ny, større harddisk. Hos en annen bedrift gikk et stort antall viktige filer tapt ved et datakrasj.

Undersøkelsen ble gjennomført gjennom intervjuer med IT-ansvarlige hos 20 reklamebyråer med minst 15 ansatte.

Hovedpunkter i undersøkelsen

50 prosent av bedriftene har en eller annen gang mistet informasjon som følge av dårlige backuprutiner i kombinasjon med serverproblemer.

Hos sju av ti foretak kreves manuell inngripen for å ta bakcup på bånd og harddisk. Nesten halvparten (45 prosent) må bytte bånd manuelt hver dag.

Hoveddelen av bedriftene tar backup på flere steder. Ni av ti byråer tar backup på bånd, og halvparten på harddisk.

Fire av ti oppbevarer bånd utenfor kontoret for å unngå at informasjon går tapt ved brann eller innbrudd.

Halvparten oppgir at de oppgraderer lagringssystemet sitt minst hvert tredje år. Den gjennomsnittlige plasstilgangen er cirka 1500 gigabyte.

Tips for sikker backup

Maxtors fem råd til småbedrifter for sikker backup:

1. Utarbeid en backupplan der backup foretas daglig, eller minst én gang per uke.

2. Ta backup av alt - i dag er det unødvendig å sløse bort tid på å sortere og prioritere. Skaff en ekstern lagringsløsning med dobbelt så stor kapasitet som harddisken i din PC, så har du tilstrekkelig plass.

3. Automatiser backupfunksjonen - "set it and forget it". Skaff en løsning som tilbyr automatisk backup.

4. Bruk to harddisker som du veksler mellom, og oppbevar en av dem et annet sted. Da garderer du deg mot brann og tyveri.

5. Ikke utsett beslutningen. Dessverre tar mange ikke behovet for backup på alvor før de allerede har blitt utsatt for et uhell.