- Bærbar til alle

- Bærbar til alle

- Tilby bærbar datamaskin til alle elever i videregående skole. Det vil løfte kompetansen i norsk utdanning, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia.
I et brev til Utdanningsminister Kristin Clemet foreslår Abelia at læremidler gjøres digitale og distribueres over internett og at alle elever og lærere i videregående skole tilbys sin egen bærbare datamaskin.

Digitale skiller

-- Alternativet til at alle elever i videregående skole har datamaskin er ikke at ingen har det, sier Chaffey.

-- Alternativet ser vi allerede: foreldre, skoler eller fylker som har råd og vilje sørger for at noen elever har egne datamaskiner. Andre har ingen tilgang, eller er henvist til å dele på noen få maskiner. Å digitalisere norsk videregående skole er derfor et tiltak for å redusere digitale skiller i utdanningen, fortsetter Chaffey i en pressemelding fra foreningen..

Hjelpemiddel

-- Datamaskin må inngå som et læremiddel, akkurat som kalkulatoren engang ble innført i skolen. Det hjelpemiddelet må alle elever og lærere ha tilgang til, sier Chaffey. De bærbare datamaskinene må være et personlig verktøy som kan brukes både på skolen og hjemme.

Abelia mener at penger som elevene sparer ved å få læremidler levert over internett, kan brukes til å betale for datamaskiner. Sammen med staten og fylkeskommunene skal dette finansiere IKT-satsingen. Abelia understreker at elevenes bidrag ikke bør være mer enn 1.500 kroner per år.

-- Abelia er kritisk til måten det investeres til IKT i norsk skole i dag. Innkjøpene er ukoordinerte og usystematiske. Resultatet er verken bra for elevene eller bransjen, mener Chaffey, i følge pressemeldingen.