Bakfull blåmandag

Bakfull blåmandag

Den Høyre-dominerte regjeringen sier den prioriterer innovasjon og nyskaping høyt. Men kun til fest. I virkeligheten kapper næringsministeren og hans kolleger med sløv sabel.
Prioriteringens kunst er ikke enkel. Jeg vet det. Men ærlighet varer lengst. Det bør næringsminister Ansgar Gabrielsen vite. Han vet det vel, men han prioriterer. Og pakker inn sine vanskelige valg i ull. Men ulla er ikke tykk nok. Nå bør alle åpne øynene å se at innovasjon og nyskaping ikke er det denne regjeringen står for. Synd, men sant.

Regjeringen står i bresjen for innovasjon og nyskaping, sier den. Da er det tragikomisk å sitte å se på at nyskapningen Innovasjon Norge blir kappet sønder og sammen. Budsjettet til Innovasjon Norge kuttes med 188 millioner kroner. Da er det rett og slett lureri å si at det satses.

Både bransjeforeningen IKT-Norge og Abelia er oppgitte over forslagene til kutt som regjeringen la frem i revidert nasjonalbudsjett. Med rette. Her er det to bransjeforeninger som representerer den tredje største næringen i Norge, som nok en gang får presentert kutt, der de håpet det skulle bli mer fart.

Innovasjon Norge er etter sammenslåingen av Norges Eksportråd, Norges Turistråd, Statens Nærings- og distriktutviklingsfond (SND) og Statens veiledningskontor for oppfinnere den fremste eksponenten for nyskapning og innovasjon i Norge. Det skjer selvfølgelig masse nyskapning i det ganske land uten noen form for hjelp fra offentlige instanser, men hvis vi skal ha et offentlig apparat for innovasjon og nyskapning, må det følges opp. Ikke kappes. nn Jeg tror selv at det private initiativ er det sunneste for å skape levedyktighet, men har innsett at alt ikke er sort eller hvitt. Så lenge man stiller krav til de som skal bruke tjenestene til Innovasjon Norge, og til Innovasjon Norge selv, er det et ubetinget gode å ha denne organisasjonen for mange bedrifter som selv ikke har ressurser og kunnskaper nok for å komme seg over den første kneika.

At en slik institusjon på død og liv skal være selvfinansierende eller faktisk tjene penger, vrir fokus bort fra endel initiativer som kan være levedyktige bare de får den rette innsprøytningen i en periode. Større grad av egenfinansiering skrur ressursapparatet mot der det er mest sikkert å få avkastning. Minste motstands vei, med andre ord.

For mye forskning og utvikling er det ingen god vei. Og grunnforskning er ikke turbokapitalismens høyborg. For it-bransjen er kutt i innovasjonsbudsjettet trist. Jeg var på Cebit i år, hvor gleden over støtte var stor. Det ga muligheter som ellers ikke var der. Om vi neste år er tilbake i den mørke dal, vet jeg hvem jeg skal skylde på.

Næringsminister Ansgar Gabrielsen er også it-minister. Det skal jeg aldri mer skrive. Gabrielsen har aldri vært it-minister og kommer heller aldri til å bli det. Han er for tradisjonsbundet og opptatt av de gamle, kjente næringene. Konservativ med andre ord.

Men han er artig å høre på hvis du vil få med deg en god røverhistorie.