Bakkenett for tv mislykket i andre land

Bakkenett for tv mislykket i andre land

Blant Per Morten Hoffs viktigste argumenter mot et digitalt bakkenett for tv, er erfaringer fra andre land.
Danmark har tidligere sagt ja til utbyggingen av et digitalt bakkenett for tv, de har nå lagt denne beslutningen på is. Erfaringene fra Spania, Sverige, England og Italia skremmer. Eierne av de digitale bakkenett klarer ikke å få nok abonnenter og den ene etter den andre av aktøreme går konkurs.

-- Her finnes det mye erfaring vi bør kunne dra god nytte av, bemerker Olemic Thommessen, som ikke vil la seg skremme av den lange rekken av katastrofeaktig utvikling av ulike lands digitale bakkenett.

Allerede lisens

En viktig forskjell i Norge sammenlignet med de land Hoff trekker frem, er imidlertid NRKs meget sterke lisensfinansierte stilling.

Det er stor sannsynlighet for at myndighetene, hvis de tør, vil komme unna med en beslutning om at alle må skaffe seg en digital boks for å se på tv, og at det er abonnentene selv som betale denne regningen.

-- Dette er klart et av de meget vanskelige elementene i denne saken, erkjenner Høyres Olemic Thommessen.

-- Det man da blant annet må se på er hvordan abonnentene og norske innbyggere sikres et bedre tilbud gjennom en slik egenfinanisiering.

-- Bare et bedre tilbud i form av bedre kvalitet og/eller flere tjenester vil kunne forsvare et slikt pålegg, mener høyremannen.