Bånd for de store samlingene

Bånd for de store samlingene

IBMs nyeste magnetbånd finner tilhengere i oljemiljøet. Båndet er utviklet for utfordrende oppgaver.
Sammen med Hewlett-Packard og Seagate definerte IBM LTO (Linear Tape Open) for å konkurrere med DLT. Dette er nå i sin andre generasjon med 200 GB. IBM måtte derfor komme med noe nytt til sine viktigste kunder.

-- Vi følger nøye med på utviklingen av magnetbånd. Fortrinnet er portabilitet og kostnader, sier Magnus Widmer, europeisk ansvarlig for magnetbånd i IBM.

Til stormaskin har IBM utviklet en rekke magnetbånd over tid, magnetbånd som de seneste årene har hatt mindre lagringskapasitet enn båndene til mellomstore virksomheter.

IBMs 3590 for stormaskin hadde en kapasitet på 40 GB. Det alminnelig brukte båndet DLT (Digital Linear Tape), lagret 80 GB.

Jaguar

Det nye båndet betegnes IBM 3592, men går bare under navnet Jaguar internt. Kapasiteten er på 300 GB. Lærdommen fra LTO er koblet med kunnskapen og kvaliteten til 3590.

-- Jaguar har mye større vibrasjonstoleranse enn andre bånd. Derfor egner det seg for utfordrende oppgaver, forklarer Otto Lauritsen, lagringsspesialist i IBM.

Konsekvensen er at IBM og IBMs lagringspartnere, eksempelvis TSS, selger godt. Godt i denne forbindelse er rundt 100 båndstasjoner. Også banker og forsikringsselskaper er interessert.

-- Vi har solgt over 40 Jaguar. Blant kundene er EDB IT Drift, Ergo og Verdipapirsentralen. Også Western Geco har utstyrt en av båtene sine med Jaguar, sier Oddvar Bjørndal systemansvarlig i TSS.

Det er seismikkdataene som etter hvert blir lagret på 3592. Nye undersøkelser i Nordsjøen og Norske Havet vil medføre mye data. Disse vil bli analysert for å avgjøre om det er mulig å dra nytte av marginale oljereserver.

Avskrekkes ikke

Prisen på magnetbåndstasjonen spiller i denne forbindelse mindre rolle. 233.000 kroner for Jaguar avskrekker ikke kundene. Videre utvikling derimot, er de interessert i.

-- Vi startet med et bånd på 300 GB. Tredje generasjon vil være på rundt 1 TB. 600 GB kommer i slutten av 2005, hevder Magnus Widmer.

3592 benytter bare en spole i kassetten. Årsaken er at bånd med to spoler gir for liten kapasitet selv om de er mye raskere. Storagetek 9840 som i år er blitt 40 GB, er det raskeste magnetbåndet.

IBM har derfor utviklet en variant av 3592 som bare rommer 60 GB, enten fordi båndet er kortere eller fordi det settes et sluttmerke etter 20 prosent av lengden. Fordi data skrives frem og tilbake oppnås rask tilgang.

Dataene finnes ved å lese i den elektroniske innholdsfortegnelsen og bruke merker på servosporet for å søke opp dataene. Den viktigste oppgaven til servosporet er å linjere opp båndet slik at lagrete data kan leses selv om båndet flyttes til en annen magnetbåndsstasjon.

Interessant

-- Nye regelverk for mail og pasientdata gjør tape interessant. Dette er data som er inaktive, og derfor egner seg for lagring på tape, fremholder Magnus Widmer.

Derfor har IBM en egen versjon av Jaguar hvor det kun kan lagres data en gang, WORM (Write Once Read Many).

Oppbevaring ønsker IBM at kundene automatiserer for å få lavest mulig administrasjonskostnader. IBM har derfor utviklet et nytt magnetbåndbibliotek 3584, som lagrer fra 60 til 6.200 bånd. Starprisen er på 600.000 kroner.

Kundene kan kjøpe ekstra skap for 400 bånd. Dette kommer på rundt 200.000 kroner, ikke akkurat rimelig, men interessant hvis det kan spare personellkostnader. Skapet lagrer i sin nåværende utgave 120 TB ukomprimert og det dobbelte ved komprimering.