BaneTele fullfinansiert

Banetele har signert en låneavtale med DnB som gjør at virksomheten er fullfinansiert.