BaneTele fullfinansiert

Banetele har signert en låneavtale med DnB som gjør at virksomheten er fullfinansiert.
Etter at BaneTele kjøpte Enitels kjernevirksomhet høsten 2001, har selskapet jobbet frem en forretningsplan som skal sikre fullfinansiering av selskapet inntil BaneTele i 2004 har positiv kontantstrøm etter investeringer.

Investeringene i år er på over 100 millioner kroner. Låneavtalen med DnB er på 450 millioner kroner pluss en driftsfinansiering på ytterligere 50 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.