- Banetele kan bli et nytt Telenor

- Banetele kan bli et nytt Telenor

- Det er et gigantisk tap for AS Norge hvis Banetele selges til en stor enkeltaktør, mener telekom-ekspert Tore Aarønæs.

Aarønæs frykter at politikerne nå vil skusle bort muligheten til å bygge opp et alternativ til Telenors kobbermonopol gjennom Baneteles fibernett.

Det stormer rundt Banetele etter at Dagens Næringsliv lørdag skrev at næringsminister Odd Eriksen vil selge selskapet til Bredbåndsalliansen for 200 milloner kroner under det høyeste budet, fra Ventelo.

Næringsdepartementet ønsket i går ettermiddag ikke å kommentere den angivelige avgjørelsen om å selge Banetele til Bredbåndsalliansen.

- Historieløst

Det vil være historieløst av myndighetene å selge Baneteles infrastruktur til høystbydende enkeltaktør ut fra rene markedsprinsipper, mener Aarønæs. Det betyr ikke at Bredbåndsalliansen, med tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen i spissen, imponerer Aarønæs.

- Hvem er Bredbåndsalliansen? Hva har de gjort? Hva vil de oppnå for landet? De har disktriktsprofil og offentlig eierskap, men det behøver ikke å bety at de kan sikre konkurranse i markedet.

Men Aarønæs er heller ikke begeistret for tanken på et rent markedorientert salg til for eksempel Ventelo, som har lagt inn det høyeste budet.

- Jeg har i flere år ment at Banetele bør forbli Banetele, og tok allerede i 2002 til orde for at man legger til rette for en spredt eierstruktur, sier Aarønæs.

Bare med mange, mindre eiere vil man kunne garantere at infrastrukturen ikke låses inn mot salg av tjenester til sluttbrukerne, tror Aarønæs.

Han frykter at man fort kan ende opp med et monopol også på denne alternative tele-infrastrukturen, hvis en enkelt aktør får kontrollen over selskapet.

Nytt Telenor

Analytikeren tror at et Banetele i hendene på en stor eier, enten vedkommende er privat eller offentlig, raskt vi skape et "Telenor Norge 2".

- Dette er i så fall et gigantisk tap for AS Norge og for bedriftene. Banetele-saken har vært en nitrist affære fra a til å. Hvis det i tillegg kommer kameraderi inn i prosessen, er det bare helt bak mål, sier analytikeren.

Aarønæs peker på at Telenor konstant ligger i rettssaker mot kunder som krever å få tilgang til deres infrastruktur. Han mener det er i strid med telekom-lovens paragraf om virksom konkurranse at man ikke har konkurrerende infrastrukturer.

- Vi trenger en rendyrket alternativ tilbyder av nett-kapasitet, sier Aarønæs.

Trenger betingelser

Lars Thue, professor i moderne historie ved Handelshøyskolen BI, har tidligere tatt til orde for å skille ut infrastrukturen som Telenor sitter på i et offentlig selskap, for å sikre en offensiv og koordinert utbygging av bredbåndsnettet.

Nå frykter Thue at historien gjentar seg i bredbåndsmarkedet.

Thue mener det må knyttes strenge betingelser til et eventuelt salg av Banetele, og vil helst beholde en sterk form for offentlig styring.

Han tror dette er det eneste alternativet som kan sikre de politiske målsetningene om bredbånd til alle - og lave priser også på lang sikt.

- Jeg ivrer for offentlig eierskap for å holde prisene lave, slik at ikke bredbåndsnettene også blir rene melkekuer, slik som det skjedde med det ordinære fastnettet og mobilnettet, sier Thue.

Også Thue er skeptisk til at en privat storeier kan ivareta rollen som samfunnstjenlig forvalter av infrastrukturen.

- Hvor lenge er Ventelo et eget selskap? I denne bransjen er det fusjoner og oppkjøp i ett sett. Vi kan ende opp med en oligopolistisk struktur der de private selskapene uformelt kan ble enige seg imellom om prisen. Da har vi verken skikkelig konkurranse eller skikkelig offentlig styring, sier Thue.

Les også: Kaller BaneTele-salget en skandale

 Politisk bikkjekamp om BaneTele

BaneTele-sjefen går av