Banetele-salg i boks

Banetele-salg i boks

Næringsminister Odd Eriksen velger Bredbåndsalliansen som BaneTeles nye partner.

- Regjeringen har fremforhandlet en avtale som sikrer en god industriell løsning for Bane Tele. Den innebærer blant annet Bredbåndsalliansen og Staten hver vil ha en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet, heter det i en pressemelding fra Næringsdepartementet tirsdag.

Avtalen innebærer at BaneTele tilføres 625 millioner kroner i ny kapital, skriver N24.

Valget av Bredbåndsalliansen har fått mye kritikk. Mange mener den gir for lite penger, og Abelias Paul Chaffey kalte salget "en ren skandale".

Landsdekkende bredbåndsselskap

- Målet er å få en løsning som sikrer både et sterkt offentlig eierskap og rask utbygging av bredbånd over hele landet. Dette partnerskapet gir en god mulighet for å utvikle BaneTele som et landsdekkende og konkurransedyktig bredbåndsselskap, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen i en kommentar.

- Fire forhold har vært viktige for oss, nemlig å sikre et godt økonomisk fundament for BaneTele, å sikre et sterkt statlig eierskap, å bidra til samordning av infrastrukturen for bredbånd og å bidra til en langsiktig løsning. Den løsningen vi har valgt ivaretar alle hensyn på en god måte, sier statsråden videre.

Les også: Kaller BaneTele-salget en skandale
- Banetele kan bli et nytt Telenor
Politisk bikkjekamp om BaneTele