- BaneTele trenger ikke nye telekom-eiere

- BaneTele trenger ikke nye telekom-eiere

Teleanalytiker Tore Aarønæs mener det vi være kortsiktig å selge BaneTele til én aktør, hvis myndighetene ønsker en motpol til Telenor Nett.

BaneTele har fått klarsignal for å gå ut å skaffe seg en annen eier enn Næringsdepartementet. Både svenske TeliaSonera, danske TDC, norske Catch og kraftbransjen i form av Bredbåndsalliansen ses på som aktuelle oppkjøpere.

Men teleanalytikere Computerworld.no har vært i kontakt med ser det som sannsynlig at andre konstellasjoner er vel så aktuelle.

- Gruppen alle snakker om, der en aktør kjøper alt, finner vi Catch, Bredbåndsalliansen, TDC og TeliaSonera. Alternativet er å ikke selge til en enkeltaktør, men å spre eierskapet på flere hender, sier telekomanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom.

Kortsiktig å selge til telekom

På den måte vil BaneTele opprettholde sin status som en enkeltstående aktør, og man unngår å gå i noen åpenbare feller.

Aarønæs påpeker at det ikke er noe poeng i seg selv å selge BaneTele til en annen telekomaktør.

- Får man den motpolen til Telenor man ønsker seg hvis én aktør slår kloa i selskapet? Skal man ha en motpol til Telenor Nett er det et poeng at BaneTele skal være uavhengig, sier han og legger til at det vil være kortsiktig å selge til én aktør.

Kraftig kandidat

- Bredbåndsalliansen har lenge ønsket å kjøpe BaneTele. Etter at selskapet er tilført egenkapital og det er ryddet opp i en del gamle Enitel-saker, er det en enda bedre oppkjøpskandidat, sa administrerende direktør Bjarne Skaar i Bredbåndsalliansen til Computerworld i vinter.

I et intervju med finansnettstedet iMarkedet, sier styreformann og tidligere Telenor-høvding, Tormod Hermannsen at Bredbåndsalliansen vil legge inn et bud på BaneTele i begynnelsen av september.

Bredbåndsalliansen eies av kraftselskapene BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Eidsiva Energi, Nord-Trøndelag Energiverk og Troms Kraft. Flere av disse er allerede i dag aktive på bredbåndsmarkedet.

- BaneTele trenger ikke nye telekom-eiere, men nye eiere, sier Aarønæs.

Han mener det byr på større muligheter for konkurranse hvis man går forbi gruppe en, og heller ser på alternativer med flere eiere, kanskje en kombinasjon av store BaneTele-kunder, rene finansielle investorer og kompetansemiljøer.

Redd for sprekker

Tidligere Enitel-direktør, nå toppsjef i Umoe IKT, Svein Berntsen, fastslår overfor Computerworld.no at med Bredbåndsalliansen som eier vil kundene få en robust enhet i det norske markedet, men han er samtidig litt betenkt:

- Også Bredbåndsalliansen har vært et mangehodet trollsom er regionalt eiet. Jeg er redd for at eierstrukturen vil sprekke litt i forhold til egeninteresser, sier han.

Berntsen mener at den andre eierdimensjonen, med spredt eierskap og kapitalinvestorer, hadde hatt veldig mye for seg.

- På en måte vil det være det beste, rent forretningsmessig, sier han.