Bank flyr med SAS Institute

SpareBank 1 har valgt å kredittvurdere sine kunder med et system fra SAS Institute.

I dag benytter SpareBank 1 flere systemer for å få til det samme som den nye løsningen klarer alene. SAS Credit Scoring skal gi banken en enklere og bedre prosess for vedlikehold og validering av gruppens modeller.

Den nye løsningen gjør SpareBank 1 i stand til å gjennomføre analyser og lage modellen i samme miljø som de siden ruller modellen ut i. Dermed reduseres antall ledd man må gjennom og risikoen for feil reduseres. Tidsbruken og kostnaden ved å validere og oppdatere modeller reduseres også.

- De fleste store banker i Norden har valgt SAS til å løse denne problemstillingen, og vi er glade for at SpareBank 1 også velger SAS. SpareBank 1 er den tredje norske banken som velger SAS til kredittvurdering, etter BN Bank og Storebrand Bank. Vår ambisjon er å være en bransjestandard. Generelt skyldes tap på fordringer mangelfull kredittvurdering. Nå ser vi spennende markedsmuligheter også i andre bransjer, sier Frank Møllerop, administrerende direktør i SAS Institute AS.

Fem år

Avtalen går over fem år og omfatter alle bankene i SpareBank 1 Alliansen. Det er en kombinasjon av tekniske krav, i forhold til teknisk målbilde og miljø og et behov for enklere vedlikehold og kostnadsbesparing som ligger bak valget av løsningen.

- Vi har god erfaring med SAS Institute, og i SpareBank 1 Alliansen har vi lenge benyttet ulike løsninger fra selskapet. Løsningen passer godt overens med funksjonelle krav og muligheter for enkel kontroll på de parametrene vi bruker og har behov for. Vi vet av erfaring at SAS passer inn i vårt tekniske bilde, dessuten har løsningen god sporbarhet og fleksibilitet, sier Ingve Lerang, Senior Analytiker i SpareBank 1.

Verd et lån?

SAS Credit Scoring tar informasjon om den enkelte kunde og bearbeider den for å gi bankens ansatte et bilde av risikoen knyttet til lånet. Løsningen beregner grad av sannsynlighet for at lånekunden vil tilbakebetale lånet, den gir en vurdering av hvor stor risiko banken løper ved å låne ut penger til vedkommende.

Dermed får banken et bedre grunnlag for å vurdere hver enkelt lånesøknad – og kunden en tilsvarende sikkerhet for at man ikke låner mer enn det som er fornuftig. Løsningen gir også bankfunksjonæren indikasjoner om det er andre ting han bør se nærmere på før et eventuelt lån skal innvilges.