Banker sliter med gamle systemer

Banker verden over sliter i stadig større grad med aldrende kjernesystemer. Mange vil oppdatere den teknologiske arkitekturen for å opprettholde konkurransekraften.

Det viser en ny global undersøkelse fra SAP og Accenture. Ifølge undersøkelsen svarer 70 prosent av alle bankledere at fleksibilitet er det største hinderet ved bankens kjernesystem.

Nesten halvparten svarte også at høye vedlikeholdskostnader og for dårlig integrasjon mellom systemer var områder som truet deres konkurranseevne. For å adressere disse bekymringene, går en rekke av de spurte bankene med planer om å bytte ut kjernesystemene innen fire år.

Dette gjelder 30 prosent av bankene i Europa, mer enn 35 prosent i Asia og 20 prosent i Nord-Amerika.

Mye administrative oppgaver

I undersøkelsen kommer det fram at de ansatte i filialene identifiserer følgende daglige utfordringer forbundet med gamle systemer i deres kundekontakt:

Ansatte ved filialene bruker nærmere 40 prosent av sin arbeidsdag i kunderelaterte administrative oppgaver, i stedet for direkte kundekontakt. Filialansatte i Asia indikerte at de benyttet 48 prosent av tiden til administrative aktiviteter, men dette tallet var 36 prosent for Nord-Amerika og 34 prosent for Europa.

Ifølge de ansatte ble responstiden (38 prosent) og integrasjonen mellom forskjellige applikasjoner (38 prosent) rangert høyest over områder som trenger forbedring.

Responstiden var til spesielt stor bekymring i Europa (50 prosent), mens integrasjon mellom forskjellige applikasjoner var den primære bekymringen i Asia (41 prosent) og i Nord-Amerika (38 prosent).

Kostnader er hovedbekymring

De spurte lederne svarte at hovedgrunnen til at deres systemer ikke er fleksible nok, er fordi de sitter på gamle løsninger, bygget på feil teknologi i forhold til å takle vekst.

I tillegg har systemene blitt spesialtilpasset over tid, noe som har resultert i komplekse løsninger som er lite egnet til å takle endringer, og som gir de høye vedlikeholdskostnader.

- Denne undersøkelsen peker på et behov hos ledende banker om å forenkle interne operasjoner, og utstyre kjernesystemene med en fleksibel, robust, fremtidsrettet og serviceorientert it-arkitektur, sier Henrik E. Hansen, partner i Accentures løsningsgruppe for Financial Services i Norden.

Ikke uventet sier nærmere halvparten av de spurte lederne at kostnader er hovedbekymringen ved bankenes kjernesystem. Undersøkelsen viser at bankene bruker halvparten av sitt totale it-budsjett på kjernesystemene. En stor andel av dette forbruket er utviklingsarbeid for å legge inn ny produktfunksjonalitet eller systemegenskaper.

- Moderne kjernesystemer kan bidra til å spare penger, gi de ansatte større fokus på kundene, og kundene de produktene og prisene de ønsker, sier Børre Steen, ansvarlig for Financial Services i SAP Norden.

Sprik på ledernivå

Et annet signifikant funn i undersøkelsen er at forretningsledelsen og it-ledelsen spriker når det gjelder hva de ønsker av et kjernesystem. Totalt 39 prosent av forretningsledelsen ønsker et system som fokuserer på produktinnovasjon, mens 40 prosent av it-lederne ønsker et system som reduserer utgiftene.