Bankkort-bruken vokser fortsatt

Bankkort-bruken vokser fortsatt

Du trodde kanskje veksten hadde flatet ut? Tro om igjen.

Det er lett å tenke at handling med bankkort er noe alle gjør i våre dager. Og at veksten dermed har flatet ut.

Men nye tall fra tidligere BBS, nå Nets, viser at dette slett ikke er tilfelle.

Hittil i år har kortbruken ute i butikkene vokst med hele ni prosent.

Mer konto, mindre kreditt

Ved utgangen av oktober hadde Nets registrert over 900 millioner kortkjøp, for rundt 349 milliarder kroner.

- Vi regner med å runde én milliard kortkjøp tidlig i desember dersom veksten fortsetter, noe det er all grunn til å tro, sier informasjonssjef i Nets, Sigbjørn Larsen, i en pressemelding.

- Og folk bruker i all hovedsak penger de har på konto, prosentandelen som bruker kredittkort har vært stabil på rundt 6 prosent i år.

Mindre kjøp

Bruken av kredittkort er altså stabil, mens bruken av bankkort vokser i stor fart.

Noe av grunnen til veksten skal være at flere bruker bankkort også på små kjøp. Det er ikke lenger like vanlig å ta ut kontanter for småkjøp som pølser og aviser.

Bare hittil i år har gjennomsnittsbeløpet per kortkjøp synket med fem kroner.