Bankkunder vil ha kontroll

Teknologien har bare såvidt begynt å endre våre finansielle liv.

Bankbransjen har store endringer i vente. Teknologiutviklingen har satt sitt preg på vårt finansielle liv, men bankene må instille seg på ytterlige endringer. Kunden vil ha kontroll, men overlater gjerne sikkerheten til andre.

Dette kommer frem i en rapport IBM har skrevet. Rapporten tar for seg utfordringene den globale bankbransjen har i vente frem til 2015. Selskapet har sett på hvilke konkurransefaktorer som vil ha størst betydning. Derfor settes søkelyset på innovasjon innen teknologi og forretningsområder som vil bidra til omformingen av næringen.

Kundene vil ha styring for raske og presise beslutninger, og ønsker større fleksibilitet og effektivitet. Men bankene kan ifølge IBM beholde kundene med service og sikkerhet som kunden ikke kan ordne selv.

Nisjenæring og globale standarder

IBM ser fem trender som vil prege utviklingene de neste ti årene.

- Kundene vil ta styringen. Kundene vil stille store krav til tjenestene og vil bare benytte leverandører som er i stand til å dekke kundenes individuelle behov.

- Nisjebanker vil konkurrere. Samtidig som bankene konsolideres slik at de store blir større, vil en sverm av mindre nisjebanker melde seg på i konkurransen.

- Nytt arbeidsmarked. Behovet for effektivitet vil føre til nye arbeidsformer og ny rekruttering, samtidig som konkurransen om arbeidskraften vil skjerpes.

- Globale standarder. Myndigheters krav om åpenhet og ansvarlighet vil føre til at bankene må innføre integrerte systemer og prosesser for hele virksomheten.

- Skjerpet fokus på teknologi. For å gjennomføre omstilling må bankene ta i bruk teknologi som både muliggjør raske og presise beslutninger og gir større fleksibilitet og effektivitet.

Se hele rapporten på IBMs hjemmesiden.