Barnehage bare på nett

Barnehage bare på nett

Førde er den første kommunen i Norge hvor du kun kan søke om barnehageplass på internett.
Førde er den første kommunen i landet hvor alle søknadene for opptak om barnehageplass blir levert elektronisk. Tjenesten, som er utviklet av IST, er ifølge en pressemelsing tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Prosjektet ble ferdigstilt i forkant av kommunens samlede barnehageopptak 15. mars. I alt kom det inn 250 søknader. Av disse fikk rundt 60 hjelp til utfylling per telefon eller ved direkte frammøte på kommunen sitt Servicetorg. Erfaringene så langt har vært gode.

- Vi hadde høyt ambisjonsnivå og bestemte oss for kun elektronisk søknadsprosedyre for barnehagesøknader. Systemet er enklere i bruk enn nettbank og tilbakemeldingene er veldig positive, sier skolesjef Helge Sæterdal i Førde Kommune.?

Kommunen har nå gått helt bort fra de gamle papirskjemaene. Løsningen sparer kommunen for både tid og penger.

- Ved at foreldrene skriver inn og sender søknaden om barnehageplass på nett, sparer vi masse tid og ressurser som vanligvis ville gått med til manuell håndtering, sier Sæterdal. Tildeling av barnehageplass skjer automatisk etter gitte kriterier. Systemet oppdateres kontinuerlig slik at foreldre når som helst kan legge inn endringer, sier Sæterdal, som hevder systemet har allerede gitt kommunen økonomisk gevinst. Først og fremst gjennom omdisponering av ressurser på undervisingskontoret.

- Mye papirarbeid og manuell håndtering er eliminert. Den største innsparingen skjer ved at søknadsskjemaene blir direkte overført til vårt administrasjonssystem. Servicegraden overfor brukerne i kommunen som har fått tilgang til et enklere og mye raskere system, har økt drastisk. Sammen med IST er vi nå inne i en videreutviklingsfase. Ved hjelp av en personlig kode, kan brukerne om kort tid gå inn i systemet og følge saksgangen for sin søknad, sier Sæterdal.