BBS inngår avtale med stor forhandler

Lindbak Retail System har inngått forhandleravtale med BBS om å formidle betalingsterminaler med BBS-teknologi til sine kunder.

Gjennom avtalen befester BBS sin posisjon som attraktiv leverandør av sikre betalingsløsninger.
 
Avtalen innbærer at Lindbak Retail Systems vil tilby betalingsterminaler med BBS-teknologi integrert med sine butikkdatasystemer. Systemene benyttes blant annet innen dagligvare og faghandelskjeder. Lindbak har i dag over 2000 installasjoner i Norge, Sverige og Danmark med ca. 6000 salgs/betalingspunkter, og avtalen er således viktig for BBS.
 
Lindbak Retail Systems leverer driftssystemer for varehandelen. De har gjennom en årrekke utviklet systemer med tanke på å møte det samlede behovet for kjedeledelse, regionale hovedkontor, varehus og enkeltbutikker innen en rekke bransjer.
 
Sikkerhet i butikk er et omfattende område for Lindbak Retail Systems. Selskapet har løsninger som dekker matvaresikkerhet og sikring mot tyveri og svindel. Beskyttelse og sikker håndtering av alle betalingsmidler har alltid høy prioritert ved utvikling av løsninger. Avtalen med BBS er én av flere faktorer som vil bidra til at Lindbak Retail Systems kan ligge i forkant av utviklingen på sikkerhetsområdet.