BBS kjøper svensk selskap

BBS kjøper Ingenico AB i Sverige. Med dette kjøpet får BBS 35 prosent markedsandel i det norsk-svenske markedet.

Ingenico Group og BBS AS inngår strategisk samarbeid. Avtalen er et ledd i BBS sin nordiske satsing innenfor terminalmarkedet. BBS ønsker å posisjonere seg ytterligere som en attraktiv tilbyder og samarbeidspartner overfor kjedene innen varehandelen i Norden, skriver selskapene i en pressemelding.

Med kombinasjonen strategisk samarbeid og kjøp av 100 prosent av aksjene i svenske Ingenico AB, sikrer BBS seg en solid plattform for en offensiv satsing i det nordiske betalingsmarkedet. Ettersom Ingenico AB er nest største aktør i det svenske terminalmarkedet, utfordrer BBS i første omgang Point sin dominerende posisjon i Sverige.

En rekke kjeder, spesielt innen varehandel, ser ikke lenger på markedene som nasjonale. Når de skal velge betalingsterminalløsninger, ønsker de å forholde seg til én felles nordisk aktør. De ønsker ikke å operere med mange nasjonale aktører med ulike terminaler, programvare og servicetilbud.
 
Mange av beslutningene innen de store kjedene foretas i det landet hvor kjeden har sitt hovedkontor. Derfor vil det være viktig at BBS er tilstede lokalt i de landene dette måtte gjelde.

-Vi ønsker nærhet til kunden samtidig som våre løsninger i stadig større grad bidrar til optimalisering av kundenes forretningsprosesser, noe som forutsetter lokal tilstedeværelse for å levere gode løsninger sier Erik Tomren, Direktør for handel og varekjøp i BBS.
 
Med dette kjøpet får BBS 35 prosent markedsandel i det norsk-svenske markedet.