BBS leverer PKI til Statoilhydro

BBS leverer PKI til Statoilhydro

BBS har inngått en kontrakt med Statoilhydro om leveranse og drift av en ny PKI-løsning.

PKI-løsningen (Public Key Infrastruktur) for gjelder hele konsernet, og er teknologi for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanett. Statoilhydro har over 29 000 ansatte i 40 land.

Løsningen blir etablert og driftet i henhold til EU-direktivet for kvalifiserte sertifikater og norsk lovgivning for elektronisk signatur. PKI-løsningen muliggjør sikker autentisering til bruk i forbindelse med både fysisk og logisk tilgangskontroll i Statoilhydro sine applikasjoner i hele konsernet.

- Bruken av elektronisk kommunikasjon krever sterke sikkerhetsløsninger for å beskytte konfidensiell informasjon mellom involverte parter, sier Eirik Time, sikkerhetssjefen hos StatoilHydro, i en pressemelding.

Selskapene vil ikke gå ut med verdien i kontrakten, men ifølge kommunikasjonsdirektør Stein-Arne Tjore i BBS handler det om "en større kontrakt".

Validering

- Hos en respektert global organisasjon som StatoilHydro kan konsekvensene bli store, både i form av et svekket omdømme og direkte tap ved et eventuelt sikkerhetsbrudd. Vår PKI-løsning er robust, både med tanke på sikkerhet og nytteverdi. Drift av PKI krever effektiv separasjon av roller og ansvar. I tillegg ønsker vi en kostnadseffektiv drift, sier Time.

Anvendelsesområder for PKI er legitimering av en person eller organisasjon, signering av elektroniske dokumenter, samt å kunne oppdage at dokumentet er endret i ettertid. Systemet muliggjør også fysisk adgangskontroll.

- PKI-løsninger fra BBS muliggjør tilleggstjenester, som en global valideringsløsning, signeringsløsning og langtidsarkiv. Disse løsningene kan være relevant for Statoilhydro i deres fremtidige digitale initiativer, sier Mette Kamsvåg Grimstad, direktør for salg og forretningsutvikling i BBS.

Prosjektet er allerede etablert og vil ha pilotstart i mars 2009.