Bea slipper applikasjonene fri

Aqualogic fra Bea Systems er en uavhenig plattform for tjenesteorientert arkitektur (SOA). Målet er å hindre at applikasjonsleverandørene låser kundene inne.
PRAHA: Det har vært stille fra Bea Systems en stund. Transaksjonshåndteringsløsningen Tuxedo utgjør fortsatt nesten halvparten av omsetningen på en milliard dollar, men klarer ikke å gi Bea veksten selskapet trenger.

Heller ikke applikasjonsserveren Weblogic, som var den første J2EE-løsningen på markedet, gir ønsket omsetningsvekst. Weblogic skvises av integrerte programvarepakker fra selskaper som Oracle, SAP og IBM, og har tapt markedsandeler de siste årene.

Låser opp

Beas svar på utfordringene er ny logo og slagordet "Think Liquid". Uttrykket er tatt fra finansverdens begrep "likvide midler", altså kontanter. Nye Weblogic-produkter og den nye produktfamilen Aqualogic skal gjøre applikasjoner og andre programvareressurser mer fleksible og hindre såkalt innlåsing.

- SAP, Oracle og de andre låser deg inne på samme måte som du ble låst inne av operativsystemet på nitti-tallet. Forskjellen er at denne gangen gjør de det med applikasjoner, sa markedssjef Marge Breya under åpningen av Beaworld i Praha sist uke.

Breya pekte på at tidligere kalte selskaper seg for en IBM-butikk eller Digital-butikk etter hvilke datamaskiner som ble brukt. Konkurranse i datarommet var en sjeldenhet. I dag er du en SAP-butikk eller en Oracle-butikk, hevder hun.

Med tjenesteorientert arkitektur (SOA) åpner det seg nye muligheter for konkurranse. Bea vil være det uavhengige SOA-alternativet som kan utveksle og gjenbruke tjenester fra alle leverandører, uavhengig om de bruker Java, .Net eller eldre teknologier.

Tre milliarder

Aqualogic-familien består av Messaging, Data og Security. På samme måte som databaser og mellomvare ble trukket ut fra applikasjonene, legger Bea nå inn et nytt lag mellom applikasjonene og tjenestene som leveres.

Messaging-komponentene tar seg av tjeneste-administrasjon i form av validering, transformering og ruting. Beas Enterprise Service Bus (ESB) skal være mer åpen enn konkurrentenes alternativ.

Samtidig er det viktig for å Bea å forbli en større aktør enn andre uavhengig selskaper som for eksempel Progress, som har kjøpt Sonics ESB-løsning.

- Målet er å tredoble omsetningen til tre milliarder kroner. For å nå dette må vi bevege oss oppover etterhvert som løsninger blir hyllevare, sier Kevin Faulkner, som er ansvarlig for å overbevise investorer om at Bea har livets rett.

Ifølge analyseselskapet Gartner har Bea etablert en god strategi. Utfordringen er å gjennomføre strategien i praksis, noe Gartner stiller seg tvilende til om selskapet greier.

Bruker Weblogic

Data-delen av Aqualogic er en videreføring av Liquid Data og en slags metabeskrivelse av data. Det betyr at applikasjoner kan samvirke og utveksle data selv om de bruker ulike definisjoner av hvordan for eksempel en kunde skal beskrives.

Aqualogic Security gir applikasjonene en felles sikkerhetsstrategi som tilbys applikasjonene som en tjeneste. Det legger forholdene til rette for enhetlig identitetsadministrasjon og universalpålogging (single sign on).

På toppen legges prosess-styring og portal, som begge "konsumerer" tjenester fra tjenestelaget. Disse løsningen kan enten implementeres med Bea-produkter eller leveres fra andre leverandører. På samme måte kan Plumtree-portalen Bea nylig kjøpte kjøre på de fleste applikasjonsservere.