Bedre enn ventet for Ericsson

Tapet i det svenske storkonsernet Ericsson ble mindre enn forventet. Samtidig skrus selskapet ned forventningene for resten av året. Selskapet regner med å komme på plussiden i løpet av neste år.

Konsernsjef Kurt Hellström (bildet) presenterte et bedre resultat enn i andre kvartal i fjor. Men positivt ble det ikke.

Resultatat (pro forma) før skatt i andre kvartal havnet på 3,5 milliarder svenske kroner (2,9 milliarder norske) - i minus. I fjor la selskapet fram et minusresultat på 4,8 (4,0) milliarder svenske kroner.

Inklusive omstruktureringskostnader er resultatat imidlertid betydelig svakere - oppunder fem milliarder svenske kroner.  

Salget synker

Omsetningen både innenfor nettverk og mobiltelefoner sank Totalt kom den opp i 38,5 (32) milliarder kroner. Det er en tilbakegang på 31 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Ericsson er nå idet store og hele blitt en systemleverandør. Markedet er svært vanskelig. Investeringsnivået er lavt. Omsetningstilbakegangen var på hele 32 prosent, fra 51,1 (42,3) milliarder til 34,8 (28,9).

For Sony Ericsson hadde analytikerne kalkulert med et mindre overskudd. Slik har det ikke gått. Selskapet tapte 800 (663) millioner kroner, hvorav 400 millioner kroner havner på Ericsson.

Kostnadskutt

Som Nokia reduserer også Ericsson prognosene for salget av mobiltelefoner i år til 390 millioner. Nokia tror å et salg på 400 (331) millioner.

Selskapet har kuttet ekstremt hardt i alle kostnader. Konsensjef Kurt Hellstrom sa at de venter å oppnå et positivt driftsresultat i løpet av neste år.

Handelen i aksjen har ikke åpnet, men forndshandelen har gått ned.