Bedre helse med elæring

Bedre helse med elæring

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har sammen med Cisco Systems tatt de første skrittene for å gi flere unge verden over tiltrengt kunnskap om helse.

Gjennom internett-basert undervisning, såkalt e-læring, skal barn nå få nødvendig informasjon om hvordan de kan redusere faren for smittsomme sykdommer og andre trusler mot egen helse.

Barn i Egypt og Jordan har allerede nå begynt å tilegne seg nødvendig kunnskap via pionerprosjektet som er basert på bruk av moderne it-utstyr i kombinasjon med lokale lærekrefter.

Initiativet "The Health Academy" er et samarbeid mellom WHO og Cisco Systems, verdens ledende leverandør av nettverksteknologi. Målsetningen er å nå nye befolkningslag med informasjon og kunnskap om hvordan ulike sykdommer kan forhindres, slik at deres helsetilstand kan forbedres, skriver Cisco i en pressemelding.

Mer informasjon

"The Health Academy" skal gjøre informasjon fra medisinsk ekspertise mer allment tilgjengelig gjennom internett-basert teknologi.
På en enkelt og forståelig måte skal elevene nå få et godt innblikk i elementære offentlige helsetjenester. Også mer konkrete kurs skal tilbys med tiden. Unge vil eksempelvis nå kunne lære mer om farer ved røyking og misbruk av medikamenter, samt betydningen av rent blod, forebygging av smitte, samt trafikksikkerhet.

Språk og illustrasjoner er tilpasset elevenes eget morsmål og lokale kultur. En annen målsetningen for initiativet er å redusere skepsisen til offentlig medisinsk behandling, som i enkelte kulturer til nå har vært en utfordring for helsearbeid.

Verdens Helseorganisasjon har høye forhåpninger til prosjektet og bruken av ny teknologi i arbeidet for å fremme unges helse. Dr Lee Jong-wook, direktør i Verdens Helseorganisasjon, mener samarbeidet kan få store positive konsekvenser:

-- Prosjektet "The Health Academy" representerer en enestående mulighet til å fremme helsekunnskap gjennom partnerskap som setter mennesket i sentrum. Dette handler om mer enn bare utdannelse. Dette er en mulighet til å påvirke holdninger og adferd i retning en sunnere livsstil, som i sin tur kanskje vil redusere gapet mellom rikdom og fattigdom, i tillegg til sykdom og helse, sier Dr Lee Jong-wook.

To piloter

To pilotprosjekter er allerede startet i Jordan og Egypt hvor elever et tjuetalls skoler nå aktivt bruker det virtuelle opplæringsprosjektet. Er internett-opplæringen så virkningsfull som WHO og Cisco Systems håper, skal unge over resten av verden få det samme tilbudet.

Cisco anser det som en viktig oppgave å gi ressurser tilbake til samfunnet, spesielt der tiltakene utgjør en reell forbedring av situasjonen for dem som berøres.

-- Cisco er svært stolt av å kunne samarbeide med Verdens Helseorganisasjon i et slikt pionerarbeid for å fremme helsekunnskap i verden. "The Health Academy" vil kunne bidra til sterkere, sunnere og mer produktive miljøer verden over, sier John Morgridge, styreformann i Cisco Systems.

Helsekursene som tilbys elevene strekker seg totalt over 48 timer og tilbys i første omgang på engelsk og arabisk. Den tekniske løsningen er utviklet av Cisco Learning Institute, en ideell organisasjon stiftet i 1999 med målsetning om å styrke undervisning og læring gjennom bruk av avanserte utdanningsverktøy.