Bedre it-lønn

Bedre it-lønn

Et bedre økonomisk klima og økt etterspørsel etter teknologifolk driver it-lønningene opp.
Et bedre økonomisk klima og økt etterspørsel etter teknologifolk med spesifikk kompetanse, vil drive it-lønningene opp med mellom 10 og 15 prosent frem mot 2007, ifølge en rapport fra Meta Group.

Denne spådommen går imot den etablerte sannheten om at mer enn tre år med svakt it-jobb marked, økt bruk av rimelig arbeidskraft i andre land, og marginale lønnsøkninger for dem med fast jobb, vil holde lønningene nede.

Men analysen fra Meta får støtte fra rekrutteringsselskaper i USA som forteller om relativt lav arbeidsledighet blant teknologiarbeiderne, samt en mangel på nye arbeidssøkere på vei inn i markedet. Ifølge arbeidsdirektoratet i USA var arbeidsledighetsraten for it-folk på 3,3 prosent i september.

En intervjurunde IDGs egen nyhetstjeneste har foretatt blant et knippe it-sjefer viser imidlertid at de ikke forventer at it-staben vil få mer enn tre til fem prosent lønnsøkning over det neste året.