Bedre lønn for it-bransjen

Selgere og it-spesialister har hatt best lønnsutvikling i år, ifølge en undersøkelse fra IKT-Norge.

HR-firmaet Mercer og IKT-Norge har gitt slipp på lønnsstatistikken de har samlet inn så langt i år. I oppgangstider er det ikke uvanlig at selgere gjør det bra, og det er også tilfelle i år.

 

- Selgeryrkene og provisjonsbaserte yrker har gjort det godt, noe som er vanlig i gode år. Også spesialister innenfor fagfelt har gjort det bra, sier Jon Sannes i Mercer.

 

I overkant av millionen

 

Medianlønnen for en person innen salg og markedsføring i it-bransjen varierer fra i overkant av 480.000 kroner i året som såkalt ”lett spesialist” til nesten 730.000 kroner som mellomleder. En senior leder innen dette feltet har en medianlønn på i overkant av en million kroner i året.

 

En lett spesialist innen det ganske upresise utrykket ”it-spesifikke stillinger” har en medianlønn på 478.000 kroner. En tung spesialist tjener rundt 537.000 kroner og en mellomleder 640.000. Det er ikke oppgitt tall for seniorledere.

 

Mercer og IKT-Norge kan også melde om at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er i ferd med å minke. Lønnsforskjellene avhenger av stillingsnivåer, men ligger typisk på rundt fem prosent.

 

Kvinner nærmer seg

 

Fra 2005 til 2006 har kvinnene hatt en bedre lønnsutvikling enn mennene. De har hatt en lønnsutvikling på 0,9 til 2,5 prosent bedre enn mannfolkene når både grunnlønn og bonus tas med. I det hele tatt mener Mercer at it-bransjen har vært flink til å utjevne lønnsforskjellene.

 

- Vi opplever at det ved nyansettelser fokuseres på likelønn, og at det gradvis forsvinner som element, sier Jon Sannes.

 

Av annen statistikk fra undersøkelsen kan det nevnes at åtte av ti bedrifter sier de vil øke arbeidsmassen over de neste tre månedene. Kun en av 12 mener de vil redusere antallet ansatte i løpet av et år.