Bedre lønn i vente

Et bedre økonomisk klima og økt etterspørsel etter teknologifolk med spesifikk kompetanse, vil drive it-lønningene opp med mellom 10 og 15 prosent frem mot 2007.
Det viser en rapport fra Meta Group.

Denne spådommen går imot den etablerte sannheten om at mer enn tre år med svakt it-jobb marked, økt bruk av lavkost offshore arbeidskraft og marginale lønnsøkninger for de med fast jobb, vil holde lønningene nede.

Men analysen fra Meta får støtte fra rekrutteringsselskaper i USA som forteller om relativt lav arbeidsledighet blant teknologiarbeiderne samt en mangel på nye arbeidssøkere på vei inn i markedet. Ifølge arbeidsdirektoratet i USA var arbeidsledighetsraten for it-folk på 3,3 prosent i september.

En intervjurunde IDGs eget nyhetsbyrå har foretatt blant et knippe it-sjefer viser imidlertid at it-staben kan vente seg høyst tre til fem prosent lønnsøkning det neste året.