Bedre sikkerhet, større trusler

Bedre sikkerhet, større trusler

De paranoide har rett. FBI har talt.

De forente staters føderale politi, kjent som FBI, har lagt fram en rapport om rikets datakriminelle tilstand. Faren for elektroniske angrep øker, selv om sikring på alle bauger og kanter har høy prioritet.

FBI har sjekket tilstanden i 2.066 organisasjoner med en omsetning på over en million dollar. Hele 87 prosent av de spurte melder om sviktende datasikkerhet i året som gikk. Det dreier seg om alt fra internt datatyveri til virusutbrudd og sabotasje mot nettsteder.

Undersøkelsen er gjort i 430 ulike byer i delstatene Iowa, Nebraska, New York og Texas.

Spionvare

Øverst på problemlista står spionvare og virus, fulgt av sabotasjeaksjoner mot data og nettverk, og pornografi. Om ikke porno direkte ulovlig, er spredning av slikt innhold på nettverkene i alle fall i strid med regelverket i de fleste bedrifter, skriver FBI i rapporten.

Over halvparten av hackingforsøkene i USA kommer innenlandske kilder og fra Kina. Mange virksomheter er nå i stand til selv om spore opprinnelsen for innbruddsforsøk. Men mange sabotører benytter datamaskiner som er under bedriftens kontroll, men lokalisert i andre land, skriver IDG News. Fordi det også ofte brukes såkalte proxy-servere, kan sabotørene være vanskelige å oppdage.

Faren utenfra

Ifølge FBI kan for eksempel en rumensk hacker bruke en proxy-server i Kina til å skaffe seg adgang til en kompromittert datamaskin i USA. Bedriften vil da gjerne tro at angrepet kommer fra USA.

"Vanskeligheten med å spore ip-adresser og forfølge saker i Kina, kombinert med andre militære, økonomiske og politiske hensyn, gjør at slik informasjon skaper spesielt mye hodebry. Det gjelder særlig når man vurderer den potensielle virkningen av industrispionasje og kyberkrig-aktiviteter støttet av av enkelte land" skriver FBI.

Faren innenfra

Bedriftene bemerker at sviktende sikkerhet koster penger. To av tre bedrifter i undersøkelsen rapporter finansielle tap, i snitt 24.000 dollar, eller rundt 150.000 kroner.

Antivirus og brannmur er på plass i de fleste bedrifter. Men 44 prosent av de spurte i denne undersøkelsen rapporterer om innbrudd med opprinnelse internt. Dette er urovekkende, og understreker vikttigeten av å stramme opp også interne sikkerhetsrutiner, sier FBI.