Bedret lønnsomhet i EDB

Bedret lønnsomhet i EDB

EDB vokser ikke, men lønnsomheten er bedre i første kvartal 2004 enn den var i samme periode i fjor.
EDB Business Partner hadde i første kvartal 2004 en omsetning på 1.036 millioner kroner og et driftsresultat (EBITA) på 79 mill kroner, mot driftsinntekter på 1.058 millioner kroner og et driftsresultat på 42 mill kroner for samme periode i fjor.

Justert for kjøp, salg og avvikling av virksomhet er driftsinntektene på samme nivå som i 2003, mens lønnsomheten er markert bedret, skriver selskapet i en børsmelding.

Også konsernets kontantstrøm viser meget sterk forbedring sammenlignet med samme periode i 2003. EDB har i første kvartal inngått avtaler med en samlet kontraktsverdi på over åtte milliarder kroner

. Driftsresultatet gir en driftsmargin (EBITA) i kvartalet på 7,6 prosent mot fire prosent i samme kvartal 2003. Samtlige forretningsområder bedret EBITA-margin fra første kvartal 2003.

- Med et rekordartet kontraktsnivå, nær dobling av lønnsomheten og markert bedre kontantstrøm, legger vi bak oss et kvartal vi er vi meget godt fornøyd med, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

Alle forretningsområdene i konsernet viser fremgang i kvartalet. IT Drift hadde driftsinntekter i første kvartal på 712 millioner kroner, opp 10 mill kroner fra 2003. Driftsresultat (EBITA) på 60 mill kroner (51 mill kroner i 2003).

Forretningsområdet Bank & Finans hadde driftsinntekter på 196 millioner kroner (193 mill kroner) og et driftsresultat (EBITA) på NOK 18 millioner (- 14 mill kroner) som ga en EBITA-margin på 9,3 prosent (- 7,5 prosent).

Forretningsområdet Telekom rapporterer for siste gang inklusive virksomheten som er solgt til Accenture og hadde driftsinntekter på 153 millioner kroner (134 mill kroner) og et driftsresultat (EBITA) på 12 millioner kroner (10 mill kroner). EBITA-marginen endte på 8,1 prosent (7,7 prosent).

- Hele konsernet viser nå bedre lønnsomhet og et godt grep om markedet. Vi er spesielt godt fornøyd med at forretningsområdet Bank & Finans nå øker sin omsetning og viser god lønnsomhet, sier Rangnes.

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser viser et overskudd på 17,9 millioner kroner mot et underskudd på 11 millioner kroner i samme kvartal i fjor.