Bedrifter i kø for gratis it-hjelp

Bedrifter i kø for gratis it-hjelp

Mange bedrifter ønsker gratis studenthjelp. Det var ikke tilfellet i fjor.
Som avslutning på treårige bachelorstudier gjennomfører avgangstudentene ved NITH (Norges informasjonsteknologiske høgskole) et større it-prosjekt i samarbeid med en bedrift utenfor høgskolen.

For kort tid siden ble konseptet presentert for interesserte bedrifter, og begeistringen for gratis studenthjelp var stor. I fjor greide ikke skolen å få tak i nok bedrifter for å dekke behovet.

I år var det 15 prosjekter-grupper som trengte et sted å gå til. 23 bedrifter møtte opp. En av dem var Teleplan. Direktør for systemutvikling Helge Ringnes mener NITHs opplegg er spennende.

- Studentene må selvfølgelig ha den faglige kompetansen i orden, og de må kunne fungere som ansatte i bedriften. Studentenes formål er jo å få erfaring, bli kjent med bedriften for så å eventuelt få et jobbtilbud etterpå, sier Ringnes.

Profesjonell prosjektprosess

Ansvarlig for prosjektarbeidet, Bendik Bygstad ved NITH, tror at den økende populariteten blant bedriftene til høgskolens utplasseringsopplegg, er at skolen har fått et godt rykte etter tidligere prosjekter.

- Når studentene er i bedriften skal de ikke bare lage et teknisk godt produkt, men de skal også gjennomføre en profesjonell prosjektprosess, sier Bygstad.

Han forteller at NITH har vært ivrig på å formidle kontakt mellom student og bedrift. Det er det flere årsaker til. Skolen utvikler sitt fagtilbud i takt med bedriftene og blir mer à jour med hvordan nærinsglivet tenker i forhold til teknologi og nye medarbeidere.

- For det andre vil vi at studentene skal ha en kontaktflate inn i næringslivet mens de studerer på høgskolen. Studentene vet at de får direkte kontakt i løpet av studietiden, noe som gir dem et kontaktnett i arbeidslivet. Men det er selvsagt ingen garanti for å bli ansatt, sier Bygstad.

Håpefulle studenter

Studentene Computerworld snakket var spente på hvilken bedrift de skulle ende i og var stort sett optimistiske i forhold til responsen de hittil hadde fått.

- Vi håper på å finne en bedrift vi kan ta hovedoppgaven i, og det virker som om mange av bedriftene har vært interesserte. Det tror jeg er fordi NITH har opparbeidet et godt rykte, og det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi får erfaring, og bedriften får et produkt, sier studentene Geir Landsverk og Kerstin Engerdal.