Bedrifter tvinges til å bli mobile

Bedrifter tvinges til å bli mobile

De ansatte krever å selv bestemme over egen it-bruk, viser en ny undersøkelse.

Nesten to tredjedeler av bedriftene føler seg forpliktet til å legge til rette for økt support for mobiltjenester for ansatte, partnere og kunder. Det viser en undersøkelse utført av Forrester, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Ifølge analyseselskapet bør ikke det økte fokuset komme som noen stor overraskelse, siden mer mobilitet kan føre til bedre produktivitet.

En undersøkelse fra Wifi-leverandøren Ipass viser nemlig at mange ansatte jobber ubetalt opp til 20 timer ekstra hver uke, som et resultat av en BYOD-strategi (Bring your own devive), hvor de ansatte selv bestemmer over sine mobile enheter.

Undersøkelsen til Forrester viser at 66 prosent av ansatte bruker to eller flere enheter i jobben hver dag. Dette inkluderer stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett.

67 prosent av de ansatte velger smarttelefon, og 70 prosent velger nettbrett.

Storbritannia gode på mobilitet

Undersøkelsen hadde også funn knyttet spesielt til europeiske land. For eksempel er 60 prosent av bedriftene i Storbritannia og 56 prosent av bedriftene i Tyskland fokusert på å utvikle en helhetlig bedriftskultur-politikk for å støtte de ansatte som har med egne smarttelefoner og nettbrett på jobb. I Frankrike var det bare 33 prosent av bedrifter i Frankrike gjorde det samme.

I Frankrike øker 60 prosent av bedriftene sine it-budsjetter for å støtte de ansatte med bedre mobilitet-støtte, enhetstilgang og mobile applikasjoner. I Storbritannia gjør bare 49 prosent det samme, og bare 44 prosent av bedriftene i Tyskland.

It-sjefer er også på jakt etter budsjetter for å kunne støtte bedriftens mobile initiativ også utenifra deres egen organisasjon.