Bedring i Bouvet

Bedring i Bouvet

Bouvet oppnådde i 2003 et resultat før skatt på 9,7 millioner kroner. Omsetningen i samme periode var 130,1 millioner.
Fortjenestemarginen ble dermed på 7,5 prosent, en betydelig forbedring sammenlignet med foregående år da resultatmarginen var 0,2 prosent.

- Vi er tilfreds med resultatet, spesielt hyggelig er det at vi har en sterk kontantstrøm og at egenkapitalen er betydelig styrket i løpet av 2003, uttaler økonomidirektør Erik Stubø.

- Ved å fokusere på langsiktige kundeforhold hos store solide kunder har vi lykkes bedre enn mange av våre konkurrenter i 2003. Det er også en viktig suksessfaktor at vi har en svært høy grad av gjenkjøp hos våre kunder. Dette kommer som en følge av dyktige medarbeidere med solid kompetanse og leveransevilje, sier administrerende direktør Sverre Hurum.