Bedring for virusbeskytter

Bedring for virusbeskytter

Sikkerhetsselskapet Norman går stadig bedre. Resultat før skatt endte på 9,1 millioner kroner i tredje kvartal i år mot 7,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor.
Dette er tiende kvartal på rad med lønnsom vekst for Norman, opplyser selskapet i en pressemelding.

Samtidig steg driftinntektene til 51 millioner kroner i kvartalet. Dette er en økning på 6,5 millioner kroner.

Driftsresultat før avskrivninger og skatt (EBITDA) steg til 10,5 millioner kroner i det aktuelle kvartalet. I tredje kvartal i 2003 var denne 8,9 millioner kroner.

- I et marked med sterk konkurranse er vi fornøyd med å levere en organisk vekst på 17 prosent hittil i år, samtidig som gode marginer bedres ytterligere. I tredje kvartal har vi dessuten fått bekreftet at Normans SandBox-teknologi er verdensledende innen proaktiv beskyttelse mot nye og ukjente datavirus. Kvartalet har dermed gitt et enda sterkere Norman, sier administrerende direktør Henning Hansen.

Normans kontantbeholdning økte med 14 millioner kroner i tredje kvartal. Selskapet har til nå i år generert 35 millioner kroner fra driften.

Justert for salg av egne aksjer og utbetaling av utbytte har selskapets kontantbeholdning økt med 17 millioner kroner i årets tre første kvartaler, til 95 millioner kroner.

Selskapet opplyser at de vil fortsette sitt fokus på lønnsom vekst i Europa og mener at alt ligger til rette for fortsatt god inntjening.