Behandler omstridt fildelingslov

Behandler omstridt fildelingslov

EU kan sidestille kopiering av musikk over internett med organisert kriminalitet.
Det er et omstridt direktiv EU-politikerne i dag skal stemme over. Spenningen knytter seg til hvor langt lovteksten vil gå med hensyn til å beskytte åndsverk mot ulovlig kopiering. En rekke organiasjoner har ment at utkastet har vært for strengt, blant annet fordi den i praksis sidestiller ungdom som kopierer musikk på internett med organsiert kriminalitet.

Computerworld Danmark har snakket med Bent Hindrup Andersen som er medlem av Europaparlamentet. Han forventer at direktivet om intellektuell opphavsrett vil bli vedtatt, selv om han regner med at det også vil komme endringer i forhold til den opprinnelige teksten.

- Jeg er ikke sikker på om det er flertall, men gjetter på at alle de store partiene stemmer for forslaget, sier Andersen som har vært med å forfattet en rekke endringsforslag, blant annet at man kun kan straffe piratvirksomhet som begås med kommersiell hensikt.

- Direktivet om intellektuell eiendomsrett utstyrer rettighetsinnehaverne med et utrolig sterkt vern, uten at hensynet til retthåndhevelsen og den enkeltes rettssikkerhet dras inn i nødvendig omfang, slår Andersen fast. Han håper derfor at endringsforslagene blir tatt hensyn til.

Striden om direktivet har rast i lengre tid. På den ene siden står forleggere og plateselskaper som ønsker forbud mot så mange former for kopiering som mulig. På den andre siden står forbukergrupper og menneskerettighetsorganisasjoner som frykter en politistat som kriminaliserer fildelingsvirksomhet på internett, som mange oppfatter som relativt harmløs.