Beholder hjemme-pc-kuttet, sluker kamel

Regjeringen Stoltenberg beholder taket på 10.000 kroner i hjemme-pc-ordningen, stikk i strid med ikt-målsetningene i finansministerens partiprogram.

Så er det klart: den mye omdiskuterte endringen i reglene for hjemme-pc, blir innført. Det går fram av revidert statsbudsjett, som ble lagt fram kl. 10.

I SVs tipunktsprogram for ikt-politikk er hjemme-pc en viktig sak. Nummer to på ikt-lista lyder som følger:

2. Utvide hjemme-PC-ordningen til også å gjelde trygdede og lavtlønte

Men altså ikke i dette budsjettet.

Trenger mer skatt

Bakgrunnen er ønsket om å få et bredere skattegrunnlaget i skattereformen.

"Bondevik II-regjeringens forslag om å utvide skattegrunnlag som ledd i skattereformen beholdes, herunder forslaget om endring i skattleggingen av telefon betalt av arbeidsgiver og forslaget om innstramming i hjemme-pc-ordningen" skriver regjeringen i sitt tillegg til Storingsproposisjon nr. 1.

Ettersom regjeringen har flertall i Stortinget. blir dermed endringen gjennomført. Computerworld.no kommer tilbake med kommentarer senere.