Beholdt kundene gjennom krisa

Beholdt kundene gjennom krisa

Perigrine var på konkursens rand. Men kundene er blitt værende selv om selskapet er gått fra 60 til fire ansatte i Norden.
I 2002 måtte Peregrine innføre betalingsstans og søke om konkursbeskyttelse. For et år siden kom selskapet ut av den såkalte kapittel 11-beskyttelsen. Regnskapet er fortsatt ikke ajour, men driften er tilbake i tilnærmet normalt gjenge. Og selskapet går med overskudd.

Men det er et kraftig nedskalert Peregrine som nå forsøker å betjene sine kunder innen "asset management" og "service management", programvare som it-avdelingene bruker for å holde rede på sine eiendeler og for å kunne hjelpe brukerne (help desk på godt norsk).

Remedy er forsvunnet til BMC og mange av de ansatte har måttet finne seg nye jobber. Etter å ha vært 60 ansatte på det meste, har Peregrines nordiske gren i dag kun fire ansatte i København. Totalt har selskapet nærmere 700 ansatte.

Enron-aktig

-- Den gode nyheten er at kundene er blitt værende. EDB-gruppen, Statoil og Norsk Tipping er blant våre over 100 kunder i Norden, sier Henrik Madsen, nordisk Peregrine-sjef siden april.

Madsen bekrefter at det var "Enron-aktig" og kreativ bokføring som førte til at Peregrine nesten gikk over ende.

-- Nær døden-opplevelsen har ført til en mer strømlinjeformet organisasjon, hevder han.

I Norden utgjør programvare for tjenesteadministrasjon 80 prosent av Peregrines omsetning. Løsninger for å holde styr på programvare og andre eiendeler står for resten. I andre markeder er forholdstallet helt annerledes.

-- Løsninger for å administrere programvarelisenser er et voksende marked internasjonalt. På dette området ligger Norden etter, forteller Madsen.

Større andel

Selvbetjening, altså at brukerne selv kan navigere seg fram i it-avdelingens kontaktsenter, er en trend Peregrine ser i alle markeder. Ifølge Norden-sjefen er det stigende interesse for å investere i løsninger som effektiviserer it-avdelingens interne prosesesser.

-- Behovene er ikke forsvunnet fordi om investeringene er utsatt, understreker han.

I Norge arbeider Peregrine tett sammen med IBM, Rubik Solutions og Asset Management Partner. Selskapet har opparbeidet seg en relativt sterk posisjon i selskaper som tar på seg it-drift for andre. Blant annet merkes økende etterspørsel etter programvare som kan måle kvaliteten på tjenestene som leveres fra outsourcingsselskapene.

I tillegg til EDB bruker både danske DM Data, Fujitsu Services og svenske WM Data NCM programvare fra Peregrines.