Bekjemper aids fra mobiltelefonen

Bekjemper aids fra mobiltelefonen

En ny tekstmeldingstjeneste støtter opp om kampen mot hiv og aids i Kenya.
Tjenesten innebærer at det afrikanske folket kan tekste spørsmål om tema til et spesielt nummer, for og raskt motta svar som er gratis. Abonnenter vil dessuten også få daglige tips om hvordan de unngår infeksjon og hvordan håndtere den utbredte sykdommen.

Verdens Aids-dag

Organisasjonen One World har lansert servicen i forbindelse med verdens aids-dag.

Kenya har erklært hiv/aids som en nasjonal sykdom etter at mer enn to millioner mennesker av en befokning på totalt 32,4 millioner er hiv-positive. Mer enn 1,5 millioner mennesker har mistet livet på grunn av aids.

Når frem

Stigmatiseringen av sykdmmen holder mange borte fra landets hiv-klinikker. Andre er ikke rede til å stille seg i kø for å få svar på spørsmålene sine. Ifølge kanalen One World, er derfor mobilkanalen den beste måten å nå frem til befolkningen i Afrika på.

Inntil 2,5 millioner kenyanere har mobiltelefon, det er fem ganger flere enn de med tilgang på internett, og antallet øker stadig.

At tekstmeldingene er lett å benytte samtidig som de er billige, bidrar dessuten til at så mange afrikanere har valgt å benytte mobilen som informasjonskanal.