Beklager tregt dop-svar

Beklager tregt dop-svar

Sør-Trøndelag politidistrikt klaget på databaseløsning i mars. PDMT har ennå ikke svart. Nå beklager de.

Operasjon Gilde involverer 110 siktede personer, 200 terabyte databeslag, 150.000 poster samtaledata, beslag av 550 bankkonti og over 3000 dokumenter som inneholder informasjon som er viktig for saken.

– Med slike store datamengder er etterforskningen helt avhengig av dataverktøyet Ibase til innsamling og analysering, skriver politiet i Sør-Trøndelag i et brev til PDMT.

Les også: Datatrøbbel hindrer dop-etterforskning

Ibase, som i september i fjor ble migrert til politi-systemet Origo, fungerer ikke lenger skikkelig etter flyttingen. Ibase er nemlig ikke tilrettelagt i Origo. Det skriver politidistriktet i et brev til Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), sendt i mars. To måneder senere sender de purring til PDMT, som ennå ikke har svart.

Lokal applikasjon

PDMT skriver nå i en epost til Computerworld at politiet har både sentrale og lokale løsninger i Origo som ikke kjører godt på tynnklient-plattform og derfor må kjøres på pc-er.

– Den konkrete henvendelsen dreier seg om en lokal applikasjon som PDMT ikke har drifts- eller forvaltningsansvar for. Ved migrering av distriktet til Origo ble denne applikasjonen forsøkt tilrettelagt på klientplattformen (Citrix), slik vi også har gjort med mange andre lokale applikasjoner i dette og andre distrikter, skriver kommunikasjonsdirektør i PDMT, Espen Strai.

Da bruk i Origo viste seg å ikke være vellykket, ble distriktet informert om at de måtte benytte tykke klienter videre for denne applikasjonen, skriver Strai.

– Vi har utviklet en egen klientvariant for dette, kalt Multimedia-PC, der brukeren har tilgang til alle tynnklientapplikasjoner i tillegg til applikasjoner som er installert på selve pc-en, skriver Strai.

Løsningen kan være serverhotell

– I forbindelse med D#2-prosjektet [politiets interne systemer) er det opprettet et serverhotell. Dette vil være løsningen for distrikter som ønsker å legge sine lokale applikasjoner til de sentrale driftsmiljøene. Ved inngåelse av OLA-avtale vil PDMT ta ansvar til og med OS-nivå (inkludert back-up, antivirus, grunnleggende overvåking), mens distriktet selv har ansvar for installasjon og forvaltning av applikasjoner og data.

– Det er tre måneder siden Sør-Trøndelag politidistrikt sendte brevet. I mai etterlyste de svar på nytt. Hvorfor tar det så lang tid for PDMT å ta stilling til hva dere vil gjøre med problemene?

– PDMT beklager at det har tatt lang tid å gi et formelt svar på henvendelsen fra Sør-Trøndelag. Vi har riktignok hatt muntlig dialog med distriktet i denne perioden og forklart situasjonen, men det formelle svarbrevet har tatt tid. Det vil bli sendt i nær fremtid. Videre prosess vil være at vi avklarer med distriktet hvorvidt de ønsker løsningen lagt på serverhotell, og deretter utarbeider et tilbud og forslag til OLA-avtale, skriver Strai.

Operasjon Gilde

  • Trondheims-politiets opprulling av flere norske dopingnettverk. Etterforskningen mot et dopingnettverk med base i Trondheim startet 1. desember 2011.
  • Etterforskningen omfatter nå 14 av landets 27 politidistrikt. 30 etterforskere jobber med saken.
  • 110 personer er så langt siktet saken. 500 datamaskiner er beslaglagt.
  • Databasen fra nettforaet Anabolic Forums, med informasjon om over 2000 norske dopingkjøpere ble beslaglagt i juni 2012.
  • Politiet har til nå beslaglagt 200 terrabyte data, 150.000 poster med samtaledata, 550 bankkonti og over 3000 dokumenter.
  • Politiet har til nå brukt dataverktøyet Ibase til innsamling og analyse av dataene. Ibase sluttet å fungere etter migrering til Origo i september i fjor.

Kilde: Adressa og politiets brev til PDMT