Bekymret for dårlig it-rekruttering

Erfarne seniormedarbeidere fra IBM starter et program for å guide studenter inn i it-bransjen.

IBM lanserer et program som skal sikre fremtidig tilvekst på viktig it-ekspertise, ifølge en pressemelding.

Antallet it-studenter synker stadig i hele den vestlige verden, også i Norge. Det trengs en kraftig holdningsendring for å få opp statusen og populariteten til it-studier hvis ikke risikerer vi at disse jobbene i fremtiden går til India og Kina.

Vi trenger en økt fokus på de mulighetene som studier innen naturvitenskap, matematikk og ingeniørfag gir i form av spennende jobb. For å få til dette trengs det i første omgang dyktige lærere i disse fagene, heter det i pressemeldingen.  

Full opplæring

IBM lanserer derfor et nytt initiativ kalt "Transition to teaching". Ved å tilby kompetansen fra erfarne seniormedarbeidere ønsker IBM å gjøre noe med tilgangen på kvalifiserte lærekrefter innen matematikk og naturvitenskapelige fag.

Gjennom dette programmet vil IBM-ere som har jobbet lenge i selskapet og nå ønsker å satse på en ny karriere, få muligheten til å overføre sine kunnskaper til kommende generasjoner av tekniske fagfolk.

"Transition to Teaching" gir deltakerne full opplæring som kvalifiserte lærere. For å kvalifisere til programmet, må man i utgangspunktet ha minst en cand.scient- eller cand.real-grad, ha vært ansatt i IBM i minst 10 år og helst ha tidligere undervisningserfaring.

Roligere rolle

IBM har mange seniormedarbeidere som har jobbet innen forskning og utvikling, som sitter på verdifull erfaringskunnskap. Mange av disse ønsker å trekke seg tilbake til en noe roligere rolle som forelesere og har takket ja til en overgangskompensasjon.

IBM sørger for kontinuerlig online-mentoring og oppretter nettverksgrupper for alle deltakerne slik at overgangen til en ny karriere skal bli så vellykket som mulig.

IBM vil i første omgang sette i gang et pilotprogram i begynnelsen av januar, i New York, North Carolina og andre steder der selskapet har mange ansatte.