Bekymret for it-rekruttering

Bekymret for it-rekruttering

Kravene til realfagskompetanse ved studieopptakene for høsten 2005 er skjerpet. Bransjen og skoler frykter at det blir færre it-studenter.
De siste to-tre årene har it-studier opplevd en dramatisk tilbakegang i antall søkere. Fra og med neste høst er kravene til forkunnskaper i blant annet matematikk skjerpet. Både blant representanter i bransjen og på enkelte studiesteder er man bekymret for en ytterligere tilbakegang i rekrutteringen.

-- Søkertallene til it-studier er allerede bekymringsfulle. Vi ser også at kvinneandelen er synkende. Vi er svært bekymret for konsekvensene av disse nye opptaksreglene. Vi lurer også på om informasjonen ut til studentene har vært god nok, uttaler Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Få har det de trenger

Med virkning fra opptaksåret 2005 har myndighetene fastsatt ekstra krav til realfaglig fordypning (matematikk, fysikk og kjemi) for opptak til flere helsefag, jordbruks-, husdyr-, og fiskerifag, informatikk, realfag, natur- og miljøfag samt fireårig økonomisk-administrativ utdanning.

-- Kun et fåtall av elevene som går ut fra videregående skole har tatt slik fordypning tidligere, forteller Bjørn Hanssen, rektor ved NITH.

-- Det er derfor viktig at de som har planlagt å søke opptak til slike studier høsten 2005, gjør seg kjent med de nye opptakskravene, fortsetter Hanssen.

-- Hvorfor har de nye reglene kommet?

-- Et godt spørsmål. Man mener vel at denne realfagsfordypningen gir et bedre grunnlag for abstrakt forståelse. Dette kan være viktig særlig for de rent teknisk rettede fagene, og særlig innen programmering, sier Hanssen.

-- Men er det nødvendig?

-- Det er også et godt spørsmål. Studentene har klart seg ganske bra tidligere også, men kravene er åpenbart kommet for å bli. Det som gjelder nå er å få ut informasjon til de elevene som vil gå på it-studier, fortsetter Hanssen.

Felles løft

Per Morten Hoff har snakket med mange i utdanningssystemet innen it som tilsvarende uttrykker bekymring.

-- Det er viktig at både vi i bransjen, studiestedene og myndighetene får til et raskt informasjonsløft slik at elevene blir gjort ordentlig oppmerksom på den fellen kanskje mange er i ferd med å gå i, sier Hoff.

De som vurderer å søke opptak til studier som kan tenkes å ha fått nye opptakskrav, bør snarest ta kontakt med den utdanningsinstitusjonen de har planlagt å søke opptak ved, for å få klarlagt hvilke opptakskrav som gjelder.

For dem som bestemmer seg raskt, vil det være mulig å ta intensive halvårskurs i de fagene man mangler, slik at man er kvalifisert til opptak til studier høsten 2005. Det er verdt å merke seg at fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 15. januar 2005.

Noen høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr også forberedende kurs i realfag. Ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) vil flere av studieprogrammene kreve matematikkfordypning i 2MX fra høsten 2005. NITH tilbyr derfor et halvårlig 2MX matematikkurs våren 2005 ved høgskolens studiesteder i Oslo, Bergen og Stavanger.

Ingen tall

Det er pr. i dag ingen som har oversikt over hvor mange elever som i tide har rukket å velge den riktige realfagsfordypningen. Ved Samordnet opptak vil de først ha tall på konsekvensene av reformen etter endt søknadsproessess og første opptak. Tallene fra dette kommer i mai.