Bekymret over IKT-ansattes overtid

Bekymret over IKT-ansattes overtid

- Svært høye tall og grunn til bekymring, mener Inger Lise Rasmussen i fagforbundet Negotia.

Fagforbundet Negotia er bekymret over IKT-ansattes bruk av overtid. Over 1300 personer i IKT-Bransjen har deltatt i undersøkelsen om overtid og årsakene til at de jobber ekstra.

Føler de må

28 prosent jobber mer enn tolv timer overtid i uka, og en av fem jobber en eller flere helger i måneden. 41 prosent oppgir også de utfører arbeid om natta, men dette gjelder i hovedsak de som jobber med stormaskin og salg.

- Dette er svært høye tall og grunn til bekymring, sier forbundsleder Inger Lise Rasmussen i en pressemelding.

Hun er bekymret over at diskusjonen om arbeidstid og fleksibilitet foregår på arbeidsgivers premisser.

- Undersøkelsen avliver myten om at ikt-ansatte jobber mye fordi "jobben er hobbyen". De jobber mye fordi det kreves, sier hun.

Liker ikke rating

Rasmussen forklarer at de ansatte ønsker mer innflytelse i forhold til hvilke mål som bør nås.

- Det kommer fram at de ansatte ønsker å ha mål å jobbe mot. Derimot liker de ikke ratingsystemene bedriften knytter til den enkeltes måloppnåelse. Undersøkelsen tyder dessuten på at målfastsettingen er ledelsesstyrt og at de ansatte i praksis har liten innflytelse på målene, sier hun.

Grensesetting

67 prosent svarer at de trenger en lovgivning som setter grenser for arbeidsinnsatsen, men Rasmussen tror ikke dette er riktig løsning.

- Avtaleverket vårt ivaretar både behov for beskyttelse av arbeidstakerne og arbeidsgiverens ønske om fleksibilitet. Men jeg ser et helt klart behov for at Negotia må gå i dialog med bransjen for å se på praktiseringen av gjeldende lov og avtaleverk, sier Rasmussen.

IKT-medlemmene som har deltatt i undersøkelsen favner alt fra dataingeniører til ansatte i callsentre, men det er liten forskjell i svarene som er gitt.