Bekymret for sikkerheten

Bekymret for sikkerheten

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier i en kommentar til statsbudsjettet 2005 at de er bekymret for sikkerheten rundt ikt-infrastrukturen.

Men NSM støtter regjeringens syn på at samfunnssikkerhetsarbeidet skal prioriteres i en tid hvor den militære trusselen ikke lenger er fremtredende. Statsbudsjettet 2005 ivaretar imidlertid ikke det forebyggende sikkerhetsarbeidet i forhold til samfunnskritisk infrastruktur, skriver NSM i pressemelding.

"NSM støtter regjeringens syn på at arbeidet med samfunnssikkerhet må styrkes i flere sektorer i tråd med at trusselbildet mot Norge er i forandring, men er bekymret for at forebyggende sikkerhetsarbeid i forhold til sårbar infrastruktur og trussel om sabotasje, spionasje og terror ikke styrkes i budsjettforslaget." heter det videre i meldingen. 

-- Det er viktig at NSM ikke blir sett på som en støttevirksomhet for Forsvarets operative virksomhet, men at vi som selvstendig direktorat får tilstrekkelige midler til å iverksette viktige tiltak på hele samfunnssikkerhetssiden, sier direktør Jan Erik Larsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. NSM mener at de med årets budsjettforslag ikke er i stand til å iverksette helt nødvendige tiltak i motsetning til sammenlignbare etater som styrkes i budsjettet.

De mener de rett og slett har fått for lite penger. For av de 30,4 millarder kroner som er avsatt til Forsvarsbudsjettet, går 96 millioner til NSM. Dette er en nominell økning på 1,9 prosent fra 2004, men i realiteten en stagnasjon i forhold til trusselbildet, mener Larsen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener at Regjeringen ikke velger å prioritere oppstarten av et NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) som skal forebygge og reparere skader i forhold til alvorlige ikt-sikkerhetshendelser som rammer systemer med samfunnskritiske funksjoner. Slike enheter er etablert eller under planlegging i de fleste av våre samarbeidsland, og blir sett på som et vesentlig tiltak i arbeidet med forebyggende sikkerhet.