Ber om fred i Ementor

Ber om fred i Ementor

Etter flere uker med krangel, ber Ementors styreleder Åge Korsvold nå om ro i rekkene.
Etter to uker med kaos rundt selskapet, med aksjonæropprør og børsmassakre, føler styreleder Korsvold og konsernsjef Arne A Jensen behov for å fortelle at det ligger store verdier i Ementor. De ønsker nå ro rundt selskapet, skriver Aftenposten.

Men først må den omstridte innhentingen av frisk kapital vedtas. Det skal etter planen skje på en ekstraordinær generalforsamling torsdag. Til tross for at det fra flere hold har vært ytret ønske om å finne alternative løsninger til styrets forslag, så er ikke Korsvold nervøs.

- Nei, det er jeg ikke. Jeg kan ikke forestille meg at generalforsamlingen vil unnlate å anbefale kapitalutvidelsen, som vi fra styrets side mener er godt begrunnet. Det vil i så fall være veldig uheldig for selskapet, sier Korsvold til avisen.

Korsvold er uforstående til den voldsomme kritikken som har haglet mot ham og styret.

- Det meste av kritikken har kommet fra spesielle analytiker- og meglermiljøer, og den har handlet om hva slags form emisjonen skal ha. Jeg betrakter dette som en teknisk debatt med høyt støynivå. Men samtidig er det en smal diskusjon, all den tid selskapet har en så positiv utvikling, sier Korsvold.

Han mener Ementor er godt posisjonert på egne bein og har ingen planer om å selge selskapet, som enkelte har ytret ønske om.

- Dette er en dynamisk bransje. Vi vil delta i de strukturelle endringene. Vi kan aldri utelukke salg, men bare hvis det er viktig for den strategiske utviklingen. Det er ikke noe vi tenker på nå, sier han.