GODE UTSIKTER: Erik Korvald på Fløyen med god sikt til deler av BKKs fiberrike.

GODE UTSIKTER: Erik Korvald på Fløyen med god sikt til deler av BKKs fiberrike.

Færre kunder – firedoblet resultat

Færre kunder. Synkende omsetning. Firedoblet resultatvekst. Det er i korthet hva regnskapet til BKK Digitek for 2017 viser.

BKK Digitek er et resultat av fusjonen mellom BKK selskapene BKK Marked, BKK Fiber og BKK Kundetjenester. Fusjonen ble utøvd 1 halvår 2017.

Ved første øyekast kan det virke som veien til god bredbåndsøkonomi er å kvitte seg med over 15800 kunder og senke omsetningen kraftig. Da kommer resultatene. Men så enkel er ikke forklaringen på BKK Digiteks særdeles lønnsomme bredbåndsvirksomhet med over 45 prosent i EBITDA-margin. Samtidig er det nå slik at for første gang ser vi i ett BKK-selskap et regnskap som samlet gir et bilde av BKKs heleide bredbåndsvirksomhet i Bergen.

Og det er heller ikke så dumt at Bergen Fiber, Tafjord Bredbånd og Enivest, der BKK har betydelige eierinteresser i alle, går med solide plussresultater.

- Det er to hovedårsaker til at regnskapet for Digitek framstår slik det gjør i  2017. For det første er privatkundene nå overført til Bergen Fiber. Derav færre kunder. For det andre er Digitek et resultat av det som før var delt på tre markedsområder med betydelig internfakturering. Grovt skissert speiler Digitek nå BKKs transportnett og bedriftskunder, sier adm. direktør Erik Korvald til Telecom Revy.

BKK Digitek hadde ved årsskiftet 2100  bedrifter som kunder med til sammen 6100 aksesser.
BKK eier en god del transportnett selv og leier i tillegg mye fiberinfrastruktur fra Broadnet og Haugaland Kraft Fiber.

-  BKKs eiere var skeptiske til bredbånd lenge, men tonen har skiftet nå og de ser at fiberbasert infrastruktur og kundenære løsninger kan og god lønnsomhet og er strategisk viktig for BKK. Vi har da også planer om videre satsing  basert på konsernets samlede infrastruktur og energikompetanse som vi kommer tilbake til ut over høsten, sier Korvald.

Og det er ikke slik at privatkundene var en klamp om foten for BKK. I Bergen Fiber viser regnskapet for 2017 også et pent resultat på 17 millioner etter skatt.


 
 

* BKK Marked eks. BKK Fiber og BKK kundetjenester

2016 : BKK Fiber: 64 mill driftsresultat. Samlet resultat for BKK Marked og BKK Fiber var 81,2 mill. I 2016 tallene var også privatkundene inkl i 1 halvår. Privatkundene ca 15800 kunder bidro også positivt til omsetning ebitda og resultat i 2016.

 

Om BKK Digitek:
 Selskapene BKK Digitek AS, BKK Fiber AS og BKK Kundetjenester AS ble fra 1.3.2017 slått sammen til ett selskap,

BKK Digitek AS. BKK Digitek AS er en kvalitetsleverandør av digitale kommunikasjonstjenester til det profesjonelle markedet.

Selskapet leverer telekomtjenester både i direktemarkedet, og gjennom forhandlere og operatører. Selskapets verditilbud er åsikre kundenes behov for sikker, trygg og skalerbar transport avdata. Selskapet har opparbeidet en betydelig posisjon som leverandør til de største foretakene innen offentlig og privatvirksomhet i Hordalandsregionen. Selskapet leverer også telekommunikasjon tiløvrige selskaper i BKK-konsernet.

 

 

Les om:

Bergen Fiber