Bergen går for Linux

Bergen går for Linux

Bergen kommune bytter ut HP Unix og Microsoft Windows til fordel for Novell Suse Linux. Det er den største Linux-migrasjonen hittil i Norge.
Ifølge IBM er dette også en av de største Linux-migrasjonene i Europa, og den sammenlignes med den mye omtalte overgangen til Linix som München i Tyskland har gjort.

Over 50.000 brukere blir tilknyttet de nye serverne. Av disse er 15.000 ansatt i kommuneadministrasjonen og 36.000 er elever og lærere i skoleverket. Kommunen regner med å spare millionbeløp på lavere lisensutgifter.

I forbindelse med overgangen til Linux kjøper kommunen nye IBM-servere til sitt skolenettverk. Over 100 Windows-servere blir erstattet med 20 IBM BladeServers og et lagringsnettverk (SAN) fra IBM.

-- For Bergen kommune er det viktigste å levere optimale offentlige tjenester for våre innbyggere gjennom kostandseffektiv kommunal drift. Foruten it-faglige grunner til å fase inn Linux, oppnår vi en forretningsmodell som ikke er låst til enkeltleverandørers løsningsarkitektur, sier it-direktør Janicke Runshaug Foss i Bergen kommune.