Beskytter dataene med pinkode

Beskytter dataene med pinkode

AGENTURET: Lok-Its maskinvarekrypterte minnepinner gjør det tryggere å flytte sensitiv informasjon mellom ulike plattformer.

Bedriftssystemer er en nordisk distributør som spesialiserer seg på maskinvarekrypterte lagringsløsninger, som minnepinner samt interne og eksterne harddisker.

Bedriftssystemer, som ble etablert i 1990, er et heleid norsk selskap som holder til på Bryn, har ti ansatte og rundt 73 millioner kroner i omsetning.

Pinkode

Virksomheten er delt i to. Den ene delen selger spesialutstyr, robuste bærbare og liknende til det norske Forsvaret, og den andre delen har hele Norden som nedslagsfelt. Selskapet inngikk for omtrent ett år siden en distribusjonsavtale med Systematic Development Group, som utvikler minnepinnene Lok-It.

Minnepinnene er utstyrt med en numerisk pinkodeløsning. Etter å ha tastet inn koden har brukeren 30 sekunder på å plugge inn pinnen i en usb-kontakt. Etter 30 sekunder uten tilkobling blir den låst igjen. Ved fjerning av minnepinnen fra usb-porten blir den også umiddelbart låst. Lok-It støtter alle typer utstyr med usb, uavhengig av operativsystem ettersom all kryptering og autentisering foregår på selve minnepinnen.

- Vi har nådd ganske bra frem i offentlig sektor og i Forsvaret. Vi jobber nå med å bygge opp det nordiske forhandlerapparatet for å ta flere kunder også på den sivile siden, helt ned til små og mellomstore bedrifter, sier Arnstein Langnes, produktansvarlig i Bedriftssystemer.

Sikker og fleksibel

- Hva er spesielt med dette agenturet?
- Det spesielle er fleksibiliteten, Lok-It har ingen systemkrav og kan brukes hvor som helst. Når den er låst er den ikke synlig for maskinen, og hvis du ikke har riktig pinkode er det ingen hackermekanismer som nytter. Den har også selvdestruksjonsfunksjonalitet. Dersom man taster feil ti ganger, blir krypteringsnøklene destruert. Minnepennen kan brukes videre, men alle data blir borte.

- Hvor modent er markedet for dette produktet?
- Innen det offentlige stilles det allerede krav til sikkerheten i minnepinner. Blant private selskaper er avgjørelsen i større grad opp til hver enkelt, og der er vi ikke helt i mål. En del land i Europa har regulativer som beskriver hvordan bedriftene behandler personsensitive opplysninger, men vi er ikke helt der i Norge ennå. Men kostnadsbildet og enkelheten er på et nivå som gjør Lok-It aktuelt for de fleste.

- Hvilke produkter anser dere for å være konkurrerende?
- Det er ikke så mange som kan tilby direkte konkurrerende løsninger. Blant de største konkurrentene er Ironkey, en annen produsent vi har i sortimentent vårt. Men det er en administrert løsning som må driftes, som medfører vedlikeholdskostnader. Andre er Kingston, som mer er en volumprodusent, og til dels Bitlocker, en softwarebasert løsning.

- Hvordan markedsføres produktet?
- Vi jobber aktivt med markedsføring mot sluttkundene i salgssammenhengen, gjerne i samarbeid med forhandler. Salget skjer kun gjennom forhandlerne.

Store og små kunder

- Hvilken type forhandlere ønsker dere på dette agenturet?
- Vi har flere ulike typer forhandlere. Enkelte er sikkerhetsfirmaer, andre er integratører som leverer hele bredden av hva et it-firma kan levere, og andre igjen fokuserer mest på rekvisita. Men vi er ute etter er alle som har et åpent sinn til produktet og som ønsker å selge produktene våre, og har ingen store terskler man må over rundt opplæring og sertifisering.

- Hvem er aktuelle kjøpere?
- Kundene vi oftest møter på er i første omgang forsvar og statsforvaltning som kjøper produktene våre gjennom sine vanlige forhandlere via rammeavtaler. Det offentlige er allerede godt i gang. Vi ønsker primært å få dette på plass både hos de større kundene i bedriftsmarkedet, men også helt ned i smb-segmentet.

- Hvilke omsetningsmål har dere for agenturet?
- Vi har ikke spikret noe konkret kronebeløp, men et generelt grovmål er at vi bør greie å komme opp i et femsifret antall solgt enheter i løpet av et år.

- Hvilke marginer og markedsstøtte tilbys?
- Vi opererer med to nivåer, henholdsvis 15 og 20 prosent, basert på forhandlerens egeninnsats og omsetning.