Beskytter dataene med pinkode

Beskytter dataene med pinkode

AGENTURET: Lok-Its maskinvarekrypterte minnepinner gjør det tryggere å flytte sensitiv informasjon mellom ulike plattformer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Bedriftssystemer er en nordisk distributør som spesialiserer seg på maskinvarekrypterte lagringsløsninger, som minnepinner samt interne og eksterne harddisker.

i millioner rundt Bedriftssystemer, holder et 1990, ansatte etablert kroner har er i norsk til som som Bryn, ti omsetning. ble og heleid 73 selskap på

Pinkode

spesialutstyr, bærbare to. minnepinnene nedslagsfelt. den er distribusjonsavtale Systematic selger som Den i det med delen andre omtrent norske delt Lok-It. robuste Virksomheten Group, inngikk som utvikler til siden hele Forsvaret, en Norden for liknende og har ett Selskapet Development og delen år ene

30 uavhengig Minnepinnene plugge operativsystem og pinnen minnepinnen. blir tilkobling med i en blir Etter på støtter autentisering ettersom uten Ved 30 den på låst selve den all usb, fjerning pinkodeløsning. Etter usb-porten utstyr inn å koden sekunder med inn igjen. tastet av å sekunder en minnepinnen foregår brukeren av også fra numerisk alle typer låst. ha kryptering usb-kontakt. har utstyrt er umiddelbart Lok-It

Vi - flere Vi til Forsvaret. Arnstein mellomstore for Langnes, opp å i også sier nordiske og ta kunder frem nå små bra ganske å nådd med ned det forhandlerapparatet har på sivile helt i bygge jobber bedrifter, i Bedriftssystemer. offentlig den produktansvarlig sektor siden, og

Sikker fleksibel og

- agenturet? Hva spesielt dette er med
- Det spesielle er fleksibiliteten, Lok-It har ingen systemkrav og kan brukes hvor som helst. Når den er låst er den ikke synlig for maskinen, og hvis du ikke har riktig pinkode er det ingen hackermekanismer som nytter. Den har også selvdestruksjonsfunksjonalitet. Dersom man taster feil ti ganger, blir krypteringsnøklene destruert. Minnepennen kan brukes videre, men alle data blir borte.

for - produktet? er Hvor modent markedet dette
- Innen det offentlige stilles det allerede krav til sikkerheten i minnepinner. Blant private selskaper er avgjørelsen i større grad opp til hver enkelt, og der er vi ikke helt i mål. En del land i Europa har regulativer som beskriver hvordan bedriftene behandler personsensitive opplysninger, men vi er ikke helt der i Norge ennå. Men kostnadsbildet og enkelheten er på et nivå som gjør Lok-It aktuelt for de fleste.

- konkurrerende? for å være anser Hvilke dere produkter
- Det er ikke så mange som kan tilby direkte konkurrerende løsninger. Blant de største konkurrentene er Ironkey, en annen produsent vi har i sortimentent vårt. Men det er en administrert løsning som må driftes, som medfører vedlikeholdskostnader. Andre er Kingston, som mer er en volumprodusent, og til dels Bitlocker, en softwarebasert løsning.

Hvordan markedsføres produktet? -
- Vi jobber aktivt med markedsføring mot sluttkundene i salgssammenhengen, gjerne i samarb…