Best på service - gode på it

Best på service - gode på it

Vinje kommune seiler i medvind. Nå er kommunen kåret til best på service. Bak dette ligger en sterk og bred it-satsing.
ÅMOT, VINJE: På kommunehuset i tettstedet Åmot i Vinje kommune holder it-avdelingen til, vegg i vegg med kommunens tjenestetorg. Avdelingen har et driftsbudsjett på 1,5 millioner og er fire ansatte.

- Vi har en ledelse i kommunen, både administrativt og politisk, med god teknologisk kompetanse. Vi har derfor kommet langt på en rekke sentrale teknologiske områder. Ledelsen tør også å satse. Sammenlignet med andre kommuner på vår størrelse har vi en meget stor it-avdeling. Men tilbake vil kommunes ledelse ha resultater. Vi tror de så langt har fått det de har bedt om, forteller Åsmund Kroken, leder Vinje kommunes it-avdeling.

Vi treffer ham og it-konsulentene Camilla Garmo og Harald Skjong Kroken, få dager etter at Vinje gikk til topps i årets servicekonkurranse for kommune-Norge. Begrunnelsen retter seg ikke mot vurdering av om kommunen er god eller dårlig på it, men bak effektiv og god service hviler det ofte en god og standardisert teknologi. Så også i Vinje.

Ikke all ære

Kroken og de andre forklarer at de drifter tjenestetorgets løsninger og utstyr, og at kommunen har utplassert mye utstyr i tjenestetorget til almenn benyttelse.

- Men vi kan ikke ta æren for at kommunen gikk helt til topps i servicekonkurransen. Bak det ligger det en stor innsats fra de ansatte på tjenestetorget. De har en innstilling som er helt unik, og prisen er vel fortjent, mener Camilla Garmo.

En av de store utfordringene for Vinje kommune de siste årene har vært stor vekst i turisme og ikke minst hyttebygging i Rauland og på Haukeli. Dette legger et stort press på byggesaksbehandling i kommunen, men også håndtering av en rekke henvendelser, ikke bare fra kommunens egne innbyggere.

Juryen for årets servicepris begrunner sitt valg på følgende måte:

"Vinnerkommunen har levert en solid egenvurdering som viser at de jobber aktivt med service og serviceholdninger på mange områder. Kommunen er åpen for kritiske tilbakemeldinger - både fra forbrukere og media og har også etablert faste møteplasser med næringslivet. Kommunen har en aktiv holdning til å forbedre seg basert på tilbakemelding fra sine brukere. "

Standardisering

- Et av våre viktigste prinsipper de siste årene har vært standardisering. Det betyr eksempelvis at alle kommunens mobiltelefoner kommer fra samme leverandør, og er av samme type. Dermed er det enkelt for flere ansatte å dele telefon, og vi klarer dessuten å utføre enkle reparasjoner selv, forteller Harald Skjong Kroken.

Et annet område de har hatt en stor standardprosess på, er i nettverket. Nå er utstyret så standardisert at svitsjer kan flyttes rundt, og det er enkelt å konfigurere og finne feil. Standardtanken ligger også bak en utvikling i retning av flere tynne klienter i kommunens maskinpark.

- Kommunen er stor i utstrekning. Det tar lang tid å kjøre ut til skoler eller andre enheter plassert langt fra Åmot. Blir utstyret enkelt og standardisert blir jobben enklere, både eksempelvis for lærere i skolen, og for oss sentralt, poengterer Kroken.

Et annet moment Kroken vil nevne for å forklare kommunens mange fortrinn på it-området er langsiktig tenking.

- Vi har hatt en ledelse som tør tenke langsiktig, og har gitt it-avdelingen rammevilkår som strekker seg over flere år. Da blir det enklere å planlegge og samordne de mange ulike prosessene vi skal holde rede på, mener Kroken.