Beste år for WM-data siden årtusenskiftet

WM-data økte omsetningen i Norge og kan vise til positivt resultat i 2005. Konsulentselskapet skal øke staben med flere titalls personer i år.

WM-data i Norge økte omsetningen til 305 millioner svenske kroner i 2005, en økning på 20 millioner i forhold til 2004. Resultatet for hele året landet på 29 millioner svenske kroner. I 2004 måtte administrerende direktør Tor Malmo tåle et tap på seks millioner koner.

I fjerde kvartal fikk WM-data i Norge en omsetning på 100 millioner kroner og et EBITA-resultat på 14 millioner svenske kroner.

- Vi har erfart økende etterspørsel etter løsninger og vår kompetanse både innen privat og offentlig sektor. Vi har inngått oppimot 30 nye kontrakter på slutten av året som danner et godt grunnlag for 2006, sier Tor Malmo i en pressemelding.

For året økte omsetning for konsernet med 14 prosent og EBITA-resultatet ble forbedret med hele 48 prosent. En margin på 8,3 prosent viser stø kurs mot langsiktig konsernmål på 10 prosent. I Norge økte marginen til 9,5 prosent.

Skal ha flere folk

Årets viktigste hendelse har vært oppkjøpet av Atos Origins nordiske virksomhet med over 1.300 medarbeidere og en omsetning på 1,6 milliarder svenske kroner. Konsernet har fått tilført nye prosjekter og bransjeløsninger, i Norge primært innenfor energisektoren.

Virksomheten innenfor servere og lagring, som sto for nesten halvparten av omsetningen i Norge, ble solgt annet kvartal. Oppkjøpet av Atos Origin tilførte tilsvarende omsetning fra og med tredje kvartal.

Oppkjøp og organisk vekst har bidratt til bedret lønnsomhet i 2005 både for konsernet og Norge.

- Vi har rekruttert nærmere 30 dyktige medarbeidere siste halvåret og ser for oss tilsvarende vekst utover i 2006. Det er konsulenter med utvikling, integrasjon og forretningsorientert kompetanse vi primært er ute etter. Det er bevegelse i arbeidsmarkedet, WM-data skal vokse, også organisk, sier Malmo.