Betaler 25 prosent mer utbytte

Betaler 25 prosent mer utbytte

Microsoft-styret godkjenner 25 prosent økning i det kvartalsvise utbyttet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det blir mer å se frem mot for Microsoft-aksjonærene. Styret har gitt sin godkjennelse til et utbytte på 20 cents per aksje, 25 prosent mer enn det selskapet betalte i forrige kvartal.

utbytteutbetalingene tillater arbeid en gi sier av Klein, - finansdirektør, finansielle øke Sterke resultater aksjonærene ifølge selskapets del avkastning, oss vårt Peter en å som presseuttalelse. å med

Aksjekjøp milliarder for 40

a… aksjekjøpsprogram ble godkjent som Microsoft opprettholder sitt