Betaler 25 prosent mer utbytte

Betaler 25 prosent mer utbytte

Microsoft-styret godkjenner 25 prosent økning i det kvartalsvise utbyttet.

Det blir mer å se frem mot for Microsoft-aksjonærene. Styret har gitt sin godkjennelse til et utbytte på 20 cents per aksje, 25 prosent mer enn det selskapet betalte i forrige kvartal.

- Sterke finansielle resultater tillater oss å øke utbytteutbetalingene som en del av vårt arbeid med å gi aksjonærene avkastning, sier Peter Klein, selskapets finansdirektør, ifølge en presseuttalelse.

Aksjekjøp for 40 milliarder

Microsoft opprettholder sitt aksjekjøpsprogram som ble godkjent av styret i september 2008. Programmet, som omfatter kjøp av egne aksjer, utløper 30. september 2013.

Total kjøpsramme er på 40 milliarder dollar, hvorav drøye 12 milliarder dollar gjensto ved utgangen av juni i år.