MESSENGER: Nordea og Nets har inngår et samarbeid med betaling av efaktura via Facebook Messenger: Ill.: Pixaby

MESSENGER: Nordea og Nets har inngår et samarbeid med betaling av efaktura via Facebook Messenger: Ill.: Pixaby

Betal med Facebook

Nordea inngår samarbeid med Nets om betaling via Facebook Messenger.

Det kommer stadig flere betalingsmuligheter i den digitale sfæren. Som vi tidligere har vært inne på, i flere artikler, er de store teknologiselskapene på full fart inn som konkurrenter til de etablerte bankene og kortselskapene.

Vipps har innledet flere spennende samarbeid. Siste ute er Nordea som inngår et samarbeid med Nets om banktjenester via Facebook Messenger. I første omgang dreier det seg om en mulighet for brukeren til å betale regninger. eFaktura skal nå kunne betales via chat i Facebook Messenger.  

Sikkerhet

For å ivareta brukerens sikkerhet blir tjenesten knyttet opp mot BankID første gang den tas i bruk. Deretter benytter du PIN-koden som er opprettet. Du vil da kunne både se og endre efakturaer direkte i Messenger.

Veien videre

Dette er kun første steg i en tjenestespekteret. Det er ingen tvil om at tjenesten vil videreutvikles etter hvert som man høster erfaringer og ikke minst tilbakemeldinger fra brukere av systemet. Hvis denne formen for betaling faller i smak, vil vi nok se et helt spekter av forskjellige tjenester over tid.