Betinget optimisme for it-investeringene

Nedgangen i investeringsviljen er bremset opp, viser IKT-Indeksen som er utarbeidet av TNS Gallup. Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er betinget optimist.
Alle indikatorene i indeksen viser fremgang, bortsett fra maskinvare som har en nedgang på en prosent.

-- For første gang på lenge brytes en negativ investeringskurve for it-næringen og det er et positivt signal vi har ventet lenge på, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge. Han legger til at det likevel er for tidlig å si om markedet snur for godt.

For ett år siden viste indeksen en tilsvarende situasjon, men da fortsatte nedgangen etter en liten oppgang.

Det er flere positive signaler, spesielt innen offentlig sektor som går frem på flere parametre i indeksen. Privat sektor er stabil i forhold til indeksen i første kvartal.

Få sier opp

De fleste virksomhetene vil beholde den bemanningen de har i it-avdelingene. Kun seks prosent sier de vil øke bemanningen, men det er færre enn tidligere som vil redusere bemanningen.

IKT-Norge synes det er gledelig at bedriftene igjen vil ansette i sine it-avdelinger. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at it-folk nå kommer raskere i ny jobb enn øvrige arbeidsledige. Organisasjonen mener dette tyder på at bunnen er nådd i løpet av året.